Đại tướng Chu Huy Mân - Người Chính ủy mẫu mực với những cống hiến xuất sắc

Thứ sáu, 17/03/2023 10:19
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trên cương vị là một người lãnh đạo công tác Đảng trong quân đội, Đại tướng Chu Huy Mân đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện.

Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân, bên cạnh hình ảnh của một vị tướng tài năng, chính trị-quân sự song toàn còn là một hình ảnh của người Chính ủy mẫu mực với những cống hiến xuất sắc về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Được giác ngộ và tham gia cách mạng từ lúc 16 tuổi (1929), đến năm 1930 (17 tuổi), Đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó liên tục giữ các chức vụ về Đảng: 20 tuổi là Bí thư Chi bộ xã, 23 tuổi là Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên (Nghệ An). Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Nam; cuối năm 1945 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân chính Khu C gồm 4 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam; Chính trị viên Mặt trận Đường 9 - Đông Hà - Savannakhet. Cuối năm 1946, đồng chí được điều lên Việt Bắc làm Trưởng ban Kiểm tra xây dựng Đảng Quân khu Việt Bắc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Chu Huy Mân - Người Chính ủy đầu tiên của Đại đoàn 316,  năm 1952. Ảnh tư liệu

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế, Đồng chí đã kinh qua nhiều chức vụ về Đảng: Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 72 Bắc Kạn (1946 - 1948), Chính ủy Mặt trận thứ nhất phối hợp với Giải phóng quân Trung Quốc mở rộng khu giải phóng Việt Quế biên khu (1949); Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 174 (1949 - 1951); Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 316 (1951-1954); Bí thư Khu ủy, Chính ủy Quân khu Tây Bắc (1958), hai lần làm Chính ủy kiêm Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 (1957, 1961). Tháng 9-1963, đồng chí vào chiến trường miền Nam và trải qua nhiều chức vụ: Trưởng đoàn Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Khu ủy, Bí thư Quân khu ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân khu 5, Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên-B3, Chính ủy Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Đất nước thống nhất, theo yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng Quân đội, tháng 3/1977, Đồng chí Chu Huy Mân được Bộ Chính trị giao trọng trách là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Trưởng ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể nói, Đồng chí Chu Huy Mân là nhà chính trị xuất sắc, người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy luôn sâu sát thực tế, giữ nghiêm kỷ luật và nguyên tắc công tác; luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phẩm chất đạo đức, năng lực và tác phong công tác; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng xứng đáng với vị thế Đảng cầm quyền.

Trên cương vị là một người lãnh đạo công tác Đảng trong quân đội, Đồng chí Chu Huy Mân đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Đồng chí đã đề ra nhiều biện pháp quan trọng nâng cao hiệu lực các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; chú trọng công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ trong quân đội.

Phẩm chất của nhà chính trị tài năng, sắc sảo được khẳng định ở những chỉ đạo quan trọng trong công tác tư tưởng chính trị, đã động viên, cổ vũ tinh thần, sức mạnh, ý chí quyết chiến của cán bộ, chiến sĩ ở những giai đoạn đầy cam go, ác liệt của cuộc chiến đấu. Theo Đồng chí, xây dựng tư tưởng, bản lĩnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ trước trận đánh là nhân tố quyết định sự thành bại, công tác tư tưởng phải trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Đồng chí rất quan tâm chỉ đạo mở lớp chỉnh huấn chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho bộ đội, đề cao tự phê bình và phê bình. Với những cách làm cụ thể, sáng tạo, khoa học, các cuộc chỉnh huấn đã truyền được cảm hứng cách mạng to lớn, góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp quân và dân giành thắng lợi.

Trên từng cương vị công tác, từ cấp trung đoàn, cho đến cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đồng chí Chu Huy Mân thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Đồng chí Chu Huy Mân rất chăm lo củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đồng chí luôn coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của cha ông; chủ động tháo gỡ khó khăn, thách thức, tìm tòi các phương pháp công tác táo bạo, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đồng chí Chu Huy Mân, Chính ủy Quân khu Tây Bắc và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng Quân khu Tây Bắc, Sơn La, tháng 7/1962. Ảnh tư liệu  

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, trên các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản mang tầm chiến lược về chính trị, quân sự, quốc phòng, đặc biệt là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chống bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tham ô, lãng phí. Đồng chí Chu Huy Mân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị thực hiện quán triệt, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm túc nội dung của Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 15/12/1982 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội.

Từ việc bám sát thực tiễn, Đồng chí đã kịp thời báo cáo giúp Bộ Chính trị sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh trong việc đổi mới cơ chế lãnh đạo của Đảng, để từ đó tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 04/7/1985 về tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng, góp phần giữ vững, củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Những đóng góp của Đồng chí Chu Huy Mân mang tư duy chiến lược của một nhà chính trị sâu sắc, sát thực tiễn. Những đóng góp đó đã góp phần trực tiếp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành vững mạnh, đặc biệt là về chính trị, tạo ra cơ sở vững chắc để quân đội tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mặc dù đã về nghỉ công tác, Đồng chí vẫn có những đóng góp lớn trong đề xuất với Đảng về sự cần thiết và cấp bách phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong Quân đội để kịp thời ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghị quyết đã tạo ra bước ngoặt lịch sử trong sự trưởng thành, phát triển của Quân đội, góp phần củng cố vững chắc và giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với Quân đội.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023), cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn tự hào về Đại tướng Chu Huy Mân-vị Tướng tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nghiêm túc thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ra sức học tập, lao động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực