Đổi mới tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn

Chủ nhật, 24/09/2023 15:18
(ĐCSVN) - Với những thách thức từ tình hình trong nước cũng như thế giới hiện nay, đòi hỏi các cấp công đoàn TP Hồ Chí Minh cần đổi mới về tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, Thành phố phải là đơn vị tiên phong trong thực hiện các chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Sáng 24/9, Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc thứ 4.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

549 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn Thành phố đã tham dự Đại hội lần này

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố; Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Thành Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh… cùng các đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn Thành phố tham dự.

Tại phiên làm việc thứ tư, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận; phát biểu của lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; phát biểu của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hồ Chí Minh khóa XII; Ủy ban Kiểm tra; Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVC-LĐ với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cần đổi mới về tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thay mặt cho lãnh đạo Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu, kết quả mà tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thống nhất với đánh giá mặt hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ XII cũng như các giải pháp và chương trình trọng điểm mà Đại hội đã đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã gợi mở thêm một số vấn đề để LĐLĐ Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, trước hết, các cấp công đoàn cần nâng cao hơn nữa nhận thức cho công đoàn viên về vai trò, vị trí, đặc điểm của TP Hồ Chí Minh là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu tàu kinh tế của cả nước, với lực lượng lao động khoảng 5 triệu người, thu hút từ nhiều địa phương về, chủ yếu làm việc ở khu công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời nhận thức rõ về cơ hội, thách thức trong bối cảnh thế giới đang có sự thay đổi cùng với những diễn biến phức tạp ở nhiều mặt. Điều này đòi hỏi các cấp công đoàn cần đổi mới về tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, công đoàn Thành phố cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa Thành ủy, UBND Thành phố với lực lượng công nhân, người lao động, tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phong trào thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế-xã hội Thành phố.

Cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; qua đó phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức và trách nhiệm xã hội, nhận thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó các cấp công đoàn cần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn nhất là người đứng đầu đủ năng lực, điều kiện, tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo, gắn bó với công nhân, lao động, đồng thời có tri thức khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề, biết cách vận động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, trí thức . Đây là nhân tố quyết định thành công của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, công đoàn Thành phố cần tính toán để chủ động huy động nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công đoàn. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tích cực tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội, tăng cường sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Trong giai đoạn hiện nay, cần đổi mới công tác truyền thông và chuyển đổi số, đổi mới mạnh mẽ và thực chất các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. Các hoạt động thi đua yêu nước trong công đoàn phải thực sự thiết thực, hữu ích với người lao động.

 

 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ để công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn nữa, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Thành phố nhanh và bền vững.

Nhiều hoạt động của Công đoàn Thành phố đã trở thành mô hình điểm để nhân rộng trên cả nước

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, những kết quả đạt được của Công đoàn TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhiều hoạt động của Công đoàn thành phố đã trở thành mô hình điểm để Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai, nhân rộng trong phạm vi toàn quốc. Không chỉ duy trì, làm tốt các chương trình, hoạt động vốn đã là thế mạnh, mang đậm dấu ấn riêng như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Chương trình học bổng Công đoàn.., đội ngũ cán bộ Công đoàn Thành phố luôn trăn trở suy nghĩ, tìm tòi, mạnh dạn triển khai những nội dung, giải pháp, cách làm sáng tạo, ở những lĩnh vực mới, khó nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, phù hợp xu thế phát triển chung, phục vụ tốt nhất lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng tác động nhanh, trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, tác động đến phương thức hoạt động Công đoàn. Việc làm bền vững, nhà ở, nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế, giáo dục, an ninh trật tự, môi trường sống... tiếp tục là các vấn đề cấp thiết đối với đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố đòi hỏi phải được quan tâm giải quyết.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn Thành phố cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động nhất là trong việc chăm lo về vật chất và tinh thần, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

 Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Cũng cùng quan điểm với đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên về một số nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn Thành phố cần phải làm trong thời gian tới, từ phía tổ chức công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, các cấp Công đoàn thành phố cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy với sự linh hoạt, đa dạng hình thức phù hợp với từng đối tượng, loại hình thức tập hợp, nhất là quan tâm khu vực phi chính thức, ngoài nhà nước

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của đội ngũ đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp nhận và xử lý có hiệu quả các phản ánh nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên.

Đặc biệt, theo đồng chí, việc phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, kích động người lao động gây mất an ninh, trật tự, xâm phạm quyền, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp trong thời gian tới cần phải chú trọng. Tăng cường thuyết phục chủ doanh nghiệp và người lao động tham gia thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nơi có đông công nhân, người lao động, nơi tiềm ẩn phức tạp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã gửi lời chúc mừng các đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ Thành phố. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn thành phố đã đề ra. Đồng thời, nhắn nhủ, công đoàn Thành phố phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước mắt, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Chấp hành công đoàn Thành phố nghiên cứu xây dựng, ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn Thành phố cụ thể hóa chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở để sớm đưa tinh thần Nghị quyết hiện thực hóa trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực