Với 475/475 (100%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua các nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

leftcenterrightdel

 Ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội với số phiếu tuyệt đối 

Ảnh: Giang Huy

Theo Nghị quyết được thông qua, Quốc hội bầu ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khóa XV.

Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường khóa XV.

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa XV.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XV.

Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá XV.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khoá XV.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XV.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc khóa XV.

Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách khóa XV.

Với 478/478 (100%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV.

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội tiến hành bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín./.

Thu Hằng