Nam Định: Thúc đẩy dự án động lực Cồn Xanh

Chủ nhật, 16/06/2024 14:27
(ĐCSVN) - Dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nói chung và huyện Nghĩa Hưng nói riêng.
Dự án Cồn Xanh nằm trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nằm trong quy hoạch tổng thể

Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là khu vực bãi bồi ven biển do Nhà nước quản lý (gọi là đất công) có tổng diện tích 738 ha, thuộc địa bàn tạm giao quản lý hành chính của các xã Nam Điền, Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm.

Khu vực Cồn Xanh được quy hoạch là đất đô thị, công nghiệp và dịch vụ theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND, ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đã đề xuất đầu tư 03 dự án tại khu vực này với tổng diện tích 425,7 ha, tổng mức đầu tư là 98.900 tỷ đồng.

Căn cứ đề xuất của nhà đầu tư, UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan, huyện Nghĩa Hưng đã xem xét, đánh giá, xác định đây là các dự án có quy mô đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khi các dự án được triển khai và đi vào hoạt động sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động của tỉnh; tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao đồng ý chủ trương đầu tư 03 dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại tỉnh. Căn cứ Luật Đầu tư, Luật Đất đai và quy định của pháp luật khác có liên quan, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với 03 dự án: Nhà máy Thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Theo UBND tỉnh Nam Định, việc thu hút đầu tư các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đồng thời phù hợp với quy hoạch khu vực Cồn Xanh là khu vực phát triển công nghiệp, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng và của tỉnh, từng bước đưa Nghĩa Hưng trở thành 1 trong 4 cực tăng trưởng theo định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023. 

Từng bước gỡ khó trong công tác giải phóng mặt bằng

Ban Chỉ đạo GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025 tổ chức hội nghị đánh giá công tác GPMB nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng) tháng 1/2024. 

Thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện Nghĩa Hưng đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án tại khu vực Cồn Xanh. Đến nay, hầu hết các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực Cồn Xanh đã đồng thuận về chủ trương triển khai các dự án của tỉnh; tuy nhiên tiến độ thu hồi đất còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Người dân mặc dù đã hết hạn thuê đất nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho chính quyền quản lý; có nhiều đơn thư, kiến nghị, tập trung đông người đi lên tỉnh, lên Trung ương khiếu kiện và đòi hỏi mức kinh phí hỗ trợ quá cao, bất hợp lý.

Nhằm thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Cồn Xanh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. Các quy trình, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng được tiến hành bài bản, thận trọng theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước hiện hành; công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân nuôi trồng thủy sản đã hết hạn hợp đồng thuê đất được triển khai bài bản, huy động nhiều lực lượng tham gia; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công dân được thực hiện chủ động, kịp thời, đúng thẩm quyền; công tác phối hợp nắm tình hình và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ.

Trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân, từ tháng 6/2023 đến nay, tỉnh đã tổ chức 11 Hội nghị nghe báo cáo, đánh giá tình hình và cho ý kiến về công tác thu hồi đất thực hiện các dự án. HĐND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn giám sát, tiến hành giám sát quy trình thủ tục, hồ sơ pháp lý và việc thực hiện các dự án.

UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ triển khai thực hiện các dự án; tổ chức 06 lần đối thoại trực tiếp với các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với nhà đầu tư tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn huyện Nghĩa Hưng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng; rà soát các quy định của pháp luật để có phương án hỗ trợ an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm… cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thống nhất, quyết tâm thực hiện tổng thể các giải pháp thu hồi đất để triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng theo đúng quy hoạch được phê duyệt và kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị tại một cuộc đối đối thoại với người dân Cồn Xanh. Ảnh: ST 

Để tập trung giải quyết cho dự án, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025 cũng đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác GPMB nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng) vào dịp đầu năm và xác định, thống nhất quyết tâm chính trị là phải thực hiện nhóm dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch và lộ trình; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chung sức, đồng lòng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh cũng thống nhất phương án GPMB để bàn giao cho nhà đầu tư theo hướng: Quyết liệt tiến hành thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm thấu tình, đạt lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, trực tiếp đối thoại để người dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh, kiên quyết không để tồn tại tình trạng không tuân thủ pháp luật của cả phía người dân và cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở (nếu có), quyết tâm thu hồi mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư theo kế hoạch.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: Củng cố hồ sơ pháp lý; chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các phần việc liên quan đến công tác GPMB theo phương án bảo vệ an ninh trật tự. Các cơ quan khối nội chính tăng cường bám sát, nắm chắc tình hình ở địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng chỉ đạo UBND huyện thay đổi hình thức tuyên tuyền theo hướng thiết thực hơn về phương án triển khai nhóm dự án tại khu vực Cồn Xanh; sớm báo cáo tỉnh phương án thu hồi toàn bộ đất để bàn giao nhà đầu tư…

Tiếp đó, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Thông báo 06/TB-UBND Kết luận về công tác thu hồi đất thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng). Trong đó, giao cho các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách. Trong đó, cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục còn có một số biện pháp cứng rắn như: rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan để thu hồi đất, giao đất thực hiện các dự án. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý đơn thư theo quy định; phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan có phương án tiếp, đưa người dân trở về địa phương trong trường hợp người dân khiếu kiện đông người tại tỉnh và Trung ương. Công ty Điện lực Nam Định chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện Nghĩa Hưng thông báo kế hoạch, lộ trình ngừng cấp điện đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định; thông báo kế hoạch, lộ trình ngừng cấp nước đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định...

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp đấu tranh, phân hóa, răn đe các trường hợp cố tình xúi giục việc khiếu kiện đông người, có hành vi trái pháp luật, chống người thi hành công vụ, cản trở việc triển khai thực hiện dự án; chủ động không để xảy ra tình huống bất ngờ, đảm bảo công tác an ninh trật tự, giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn…/.

Theo phương án giải quyết việc làm cho người dân địa phương, nhất là những hộ dân bị ảnh hưởng cũng được chính quyền và nhà đầu tư xem xét, tính toán kỹ lưỡng. Tổ hợp 03 dự án dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 16.200 lao động với tiến độ tuyển dụng từ 2023-2025, chủ yếu là các lao động kỹ thuật và được đào tạo chuyên ngành, theo các ngành và dây chuyền sản xuất cụ thể; lao động phổ thông khoảng 2.000 người; đồng thời sẽ thu hút nhiều lao động gián tiếp từ các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ. UBND huyện Nghĩa Hưng đang tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động thuộc diện thu hồi đất tại khu vực Cồn Xanh để có kế hoạch đào tạo nghề. 
Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực