Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị văn phòng Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, Trạm kiểm dịch thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

leftcenterrightdel
Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh có chức năng tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp gắn với ổn định dân cư trong lâm phận theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa; phát triển rừng, sử dụng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa, khai thác, chế biến và tiêu thụ lâm sản; tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm ngư nghiệp, du lịch sinh thái, giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
Công nhân vận hành hệ thống cấp nước sạch tại trạm cấp nước xã Sông Thao, huyện Trảng Bom 

Các hoạt động của Trung tâm tập trung các nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng, trình Giám đốc Sở phê duyệt về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động Dịch vụ nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án Khuyến nông lâm ngư, Nước sạch, Vệ sinh Môi trường nông thôn; kế hoạch tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các dịch vụ Khuyến nông lâm ngư, Nước sạch, Vệ sinh Môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên các cấp và nông dân. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và hoạt động phát triển nông thôn tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phối hợp xây dựng vùng sản xuất an toàn cho sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi;

- Thực hiện kiểm dịch thực vật; Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chứng nhận quy trình sản xuất nông sản;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ nông nghiệp: kỹ thuật về chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật; cung ứng vật tư nông lâm ngư nghiệp; phòng bệnh, điều trị bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

- Hướng dẫn sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao; tổ chức thi công xây lắp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn khi được giao.Thực hiện phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định (theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) về chất lượng nước theo quy định pháp luật;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diễn biến rừng, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thủy lợi, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, đề án, dự án được giao;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi được phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định của pháp luật. Tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông sản, lâm sản và thuỷ sản;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật, chuyển giao các tiến bộ  khoa học, kỹ thuật phục vụ nhu cầu sản xuất, sử dụng của người dân trên địa bàn tỉnh; tư vấn hỗ trợ các dịch vụ chuyển dịch cơ cấu Nông lâm ngư nghiệp; Tư vấn xây dựng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và PTNT;

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư; nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác theo đúng quy định của pháp luật. Thu phí, quản lý và sử dụng phí dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật;

Để phát huy được chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị đang từng bước bắt nhịp với công việc, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ. Tích cực gắn kết các thành phần trong chuỗi giá trị và cung cấp các dịch vụ chất lượng cho các đối tác, doanh nghiệp và bà con nông dân trong và ngoài tỉnh.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu thông tin, công tác xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

- Địc chỉ: Đường Đồng Khởi - P.Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đồng Nai.

- Số điện thoại: 0251.2.860.117

CTV