Văn Chấn vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo nền tảng phát triển bền vững

Thứ tư, 08/03/2023 21:51
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Với mục tiêu “biến khó khăn thành động lực”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Với sự tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị, bức tranh kinh tế năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Chấn tiếp tục phát triển có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 45.715 tấn, bằng 100,14% kế hoạch (KH) năm, vượt 65 tấn. Sản lượng chè búp tươi đạt 48.000 tấn, bằng 100% KH; tổng đàn gia súc chính đạt 114.500 con, bằng 100,04% KH tỉnh giao, bằng 94,9% KH huyện giao; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 7.450 tấn, bằng 105,7% KH tỉnh, huyện giao. Công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng được tập trung triển khai thực hiện, trong năm đã trồng mới 3.171 ha rừng, bằng 100,6% KH. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, hoàn thành 02/02 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới (Gia Hội, Bình Thuận) và 01 xã nông thôn mới nâng cao (Đồng Khê).

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo huyện thăm mô hình phát triển kinh tế (Thủy điện Văn Chấn)

Sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì và phục hồi tốt sau đại dịch COVID-19 với giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện năm 2022 đạt 1.422 tỷ đồng, bằng 100,2% KH. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển và tăng so với cùng kỳ, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm đạt 1.680 tỷ đồng, bằng 100% so với KH, tăng 6% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 900.000 USD, bằng 100% KH, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, toàn huyện đón 170.000 lượt khách, bằng 141,7% KH (có 1.620 lượt khách quốc tế); tổng doanh thu đạt 130 tỷ đồng, bằng 141,7% KH.

Phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng. Chính quyền huyện đã chỉ đạo tích cực triển khai các công trình, dự án trọng điểm đạt kết quả đáng ghi nhận (tuyến đường Sơn Lương - Sùng Đô - Nậm Mười, đường đến Trung tâm xã Suối Quyền, đường Nghĩa Tâm - Trung Sơn, đường Chấn Thịnh - Mỹ Lung, khởi công xây dựng Cầu Sơn Thịnh). Tổng vốn đầu tư cho công tác phát triển giao thông nông thôn năm 2022 đạt 354 tỷ đồng; trong đó: Nhà nước đầu tư 316 tỷ đồng, nguồn vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 38 tỷ đồng; hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đồng Khê, Bình Thuận đến năm 2030.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo huyện thăm mô hình trồng Mắc Ca xen chè tại xã Gia Hội

Bên cạnh đó, chính quyền huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế... Thành lập mới 27 doanh nghiệp, bằng 100% KH, thành lập mới 12 hợp tác xã, bằng 100% KH, 50 tổ hợp tác, bằng 100% KH năm.

Chỉ đạo rà soát, mở rộng nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; quản lý các nguồn thu chặt chẽ, công khai, minh bạch. Thu ngân sách năm 2022 đạt 264,7/251 tỷ đồng, bằng 105,6% KH (trong đó: Thu cân đối đạt 215,45 tỷ đồng, tăng 26% so với KH; thu tiền sử dụng đất đạt 49,25 tỷ đồng). Thực hiện triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí; ưu tiên chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ chính trị đột xuất phát sinh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được chính quyền huyện quan tâm chăm lo, đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Theo đó, tiếp tục đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo đối với các bậc học; Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân được tập trung triển khai thực hiện. Công tác bảo trợ, an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng được thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là đối với các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, chú trọng; cụ thể: tổ chức đào tạo nghề cho 2.775/2.640 lao động, bằng 105% KH, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,31%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ đạt 26,36%; giải quyết việc làm mới 2.705/2.700 lao động, bằng 100,2% KH; số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 1.408/1.400 lao động đạt 100,57% KH.

Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quán triệt, triển khai, học tập đầy đủ, sâu rộng tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh và tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Với nền tảng là những kết quả đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển; bám sát tình hình thực tiễn địa phương, nỗ lực thực hiện thắng lợi đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, xây dựng quê hương Văn Chấn ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực