Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 - 2025

Thứ ba, 23/02/2021 00:59
(ĐCSVN) - Để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và được UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025”.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Theo Văn bản số 952/UBND-VX1 của UBND tỉnh Quảng Ninh, những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang dần được hoàn thiện về số lượng và nâng cao về chất lượng. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng, Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển câu lạc bộ sở thích, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu các tầng lớp nhân dân; các hoạt động đang từng bước được mở rộng, nội dung chương trình hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú hơn với nhu cầu nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như: Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Cấp huyện thiếu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vân Đồn; cấp xã có 58/177 xã có Nhà Văn hóa, còn thiếu 119 NVH, 80/177 xã thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao, còn 97 xã chưa thành lập TTVH TT; cấp thôn, khu còn thiếu 13 NVH); một số địa phương có quan tâm đến đầu tư xây dựng nhưng thiết chế văn hóa, thể thao còn chưa đảm bảo theo quy định (toàn tỉnh có 429 NVH thôn khu cần nâng cấp sửa chữa và 213 Nhà Văn hóa thôn cần xây mới). Trang thiết bị âm thanh, loa máy, thiếu thốn, xuống cấp không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt là các trang thiết bị thể thao, thiết bị cho trẻ em, người già là chưa có (100% thiết chế văn hóa không có trang thiết bị vui chơi trẻ em và cho người cao tuổi) . Đội ngũ cán bộ văn hóa còn thiếu về chuyên môn (toàn tỉnh có 182/177 xã phường có cán bộ văn hóa trong đó có 142 cán bộ trình độ đại học, sau đại học, 40 cán bộ trình độ trung cấp, cao đẳng. 119/182 cán bộ đúng chuyên ngành về văn hóa thể thao đạt 65,3%; 63 cán bộ không có chuyên ngành văn hóa thể thao). Nội dung hoạt động còn sơ sài, chưa phong phú và thường xuyên. Công tác xã hội hóa còn chưa cao, chưa có cơ chế rõ ràng để huy động nguồn lực xã hội hóa. Thiếu kinh phí hoạt động, kinh phí hỗ trợ cho cán bộ kiêm nhiệm, không chuyên trách tại Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã và Nhà Văn hóa Khu thể thao cấp thôn, khu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được quan tâm đúng mức...

Để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng và được UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025”./.

TT
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực