Tăng cường phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ ba, 27/12/2022 23:26
(ĐCSVN)- Ngày 27/12, Bộ VHTTDL có văn bản số 394/BC-BVHTTDL về gửi Bộ Ngoại giao về Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022.
leftcenterrightdel
Chương trình Xuân quê hương - một chương trình ý nghĩa gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước (Ảnh: Theo Bộ VHTTDL) 

Theo đó, năm 2022, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổ chức tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW; phổ biến, triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam; chủ trì, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài thông qua các hoạt động Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam.

Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, các môn thể thao dân tộc và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc được tổ chức.

Bộ cũng phối hợp với các cơ quan liên quan, tham gia các hoạt động kết nối người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương gắn với những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, những dịp lễ lớn của dân tộc, sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp; tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch, Luật Du lịch, pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…

Thông tin, truyền thông chính sách rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội, đến người Việt Nam ở nước ngoài ngay từ khâu đề xuất chính sách; lựa chọn các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn để khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, các ứng dụng mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.

Trong năm 2022, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" để thông tin về Cuộc thi, cách thức, thể lệ tham gia và các bài dự thi đến đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ VHTTDL đã triển khai phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép với công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt thông qua việc tham gia góp ý xây dựng và triển khai Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch trong đó có các văn bản thuộc lĩnh vực thư viện như Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành…, các văn bản quy phạm pháp luật mới thông qua các kênh thông tin như: Trang tin về hoạt động thư viện, Cơ sở dữ liệu "Việt Nam – Đất nước, Con người", Kênh Youtube "Sách và Trí tuệ Việt"… Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống thư viện địa phương tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác trưng bày, triển lãm tại thư viện và trên trang thông tin điện tử của thư viện.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai lồng ghép thông qua nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt qua các hoạt động văn hóa đối ngoại Việt Nam tại nước ngoài.

Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tập trung tuyên truyền việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2021 và năm 2022.

Về hình thức, phương thức PBGDPL đã tổ chức truyền thông từ sớm, từ xa các dự thảo chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch có tác động lớn đến xã hội, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, vận hành có hiệu quả Cổng/Trang thông tin điện tử Bộ. Các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị đã có chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản mới, hỏi - đáp pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch như: Báo Tổ quốc, Báo Văn hóa, Tạp chí Du lịch... Cổng thông tin của Bộ thường xuyên biên soạn, đăng tải, cập nhật tin bài với 07 chuyên mục độc lập đã nhận được lượng khán giả theo dõi, truy cập đông đảo.

Bộ VHTTDL kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan ưu tiên kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL, tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai các Đề án, chương trình về PBGDPL theo chuyên đề cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác PBGDPL cho người Việt Nam ở nước ngoài./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực