Bình Dương: Từ 28/11, thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Thứ bảy, 26/11/2022 10:46
(ĐCSVN) – Các đơn vị truy cập Phần mềm thí điểm là motcuabinhduong.binhduong.gov.vn để tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
leftcenterrightdel
 Từ 28/11, thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: https://www.binhduong.gov.vn)

Ngày 26/11, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, một số đơn vị triển khai thí điểm mô hình hợp nhất Cổng Dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Dương thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian bắt đầu sử dụng Phần mềm thí điểm từ ngày 28/11/2022. Trong đó có 7 sở tham gia triển khai thí điểm gồm Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ và SởTài chính. Các đơn vị truy cập Phần mềm thí điểm là motcuabinhduong.binhduong.gov.vn để tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai thí điểm truy cập Phần mềm Một cửa hiện tại (motcua.binhduong.gov.vn:7979) để tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời trải nghiệm sử dụng các phân hệ, chức năng Phần mềm thí điểm, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về sự thay đổi về giao diện, tính năng nộp hồ sơ trực tuyến trên nền tảng mới.

Đồng thời phân công nhân sự phối hợp với đơn vị triển khai để hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Phần mềm thí điểm tại địa chỉ (dichvucong.binhduong.gov.vn). Sử dụng tài khoản của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập hệ thống. Đăng ký và sử dụng tính năng đăng nhập đồng bộ bằng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sử dụng các phương thức xác thực bằng tài khoản ký số từ xa (Smart CA, USB Token ký số).

Đơn vị triển khai phân công nhân sự hỗ trợ trực tiếp các cơ quan, đơn vị sử dụng Phần mềm thí điểm từ ngày 28/11/2022 đến khi Phần mềm thí điểm cơ bản được sử dụng ổn định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm phục vụ Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố phân công nhân sự tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Phần mềm thí điểm.

Đối với các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được nộp trước ngày 28/11/2022 vẫn truy cập Phần mềm Một cửa hiện tại (motcua.binhduong.gov.vn:7979) để tiếp nhận và xử lý cho đến khi hoàn thành.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực