Bình Dương: Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ bảy, 26/11/2022 10:11
(ĐCSVN)- Đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối triển khai sâu rộng ở cơ sở. Các buổi sinh hoạt được tổ chức sáng tạo, hiệu quả giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (hàng trên, thứ hai từ trái sang) trao hoa chúc mừng các đảng viên thuộc Đảng ủy cơ quan Đảng ủy khối có bài thuyết trình hay.

Trong thời gian qua, các cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có nơi trình chiếu clip giới thiệu tác phẩm sinh động, có nơi tổ chức hội nghị thuyết trình các chủ đề liên quan đến tác phẩm gắn với nhiệm vụ chuyên môn…

Đảng ủy cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sớm nhất. Hội nghị đã thu hút 37 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối tham gia sinh hoạt. Các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối đã có các bài tham luận về “Phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị”; “Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; “Kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” chữa lành các vết thương” và các chuyên đề về xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối nâng cao nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trần Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy khối cho biết, qua hội nghị sinh hoạt giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ học tập, nhận thức sâu sắc những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị để tuyên truyền nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng trong cán bộ, đảng viên vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào chức trách nhiệm vụ được giao; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng chi bộ, Đảng bộ và Cơ quan Đảng ủy khối, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu nghị quyết Đảng bộ khối và Đoàn khối đề ra.

Đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối triển khai sâu rộng ở cơ sở. Các buổi sinh hoạt được tổ chức sáng tạo, hiệu quả giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Từ đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Không dừng lại ở đó, sau khi sinh hoạt, những giá trị lý luận trong tác phẩm của Tổng Bí thư tiếp tục được các chi, đảng bộ lồng ghép thông tin trong sinh hoạt thường kỳ để các nội dung được thấm nhuần đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư cho cán bộ chủ chốt các cấp; tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp cán bộ Đoàn- Hội - Đội, câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp tuyên truyền, sinh hoạt bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp tại địa phương, đơn vị và trong các khối đối tượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động như cuộc thi, hội thi tìm hiểu, hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội... Qua sinh hoạt đã nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, tinh thần tự giác gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn tỉnh.

Theo ghi nhận chung, tại một số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, tùy thực tiễn từng chi bộ, đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư được tổ chức gắn với nội dung học và làm theo Bác về “Tự soi, tự sửa” hoặc các nội dung triển khai nhiệm vụ chính trị tuyên truyền đến công nhân lao động. Có chi bộ thông qua hội nghị sinh hoạt còn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Hồ Văn- Vũ Yến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực