Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thứ ba, 11/01/2022 15:22
(ĐCSVN) – Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, sáng 11/1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước; song với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ngành Kiểm tra Đảng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng từ lâu đã được xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời, kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, ngành Kiểm tra cũng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn có những mặt hạn chế, cần được khắc phục như đã nêu trong Báo cáo, đặc biệt là trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là hết sức nặng nề, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, về những điều đảng viên không được làm, quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Bí thư, của UBKT Trung ương…

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Giang

Thứ hai, UBKT các cấp cần tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời phát hiện kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; những vụ, việc bức xúc trong xã hội. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thứ ba, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành. Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT các cấp đảm bảo đồng bộ, thống nhất theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; mỗi cán bộ kiểm tra phải luôn ý thức giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Hoa Hiền
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực