Chú trọng phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác dân tộc

Thứ năm, 23/06/2022 09:48
(ĐCSVN) - Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc vừa quyết định giao Thanh tra của Cơ quan Ủy ban Dân tộc là đầu mối tham mưu, giúp việc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi cơ quan Ủy ban Dân tộc.
leftcenterrightdel
Trụ sở Ủy ban Dân tộc (Ảnh minh họa) 

Thanh tra Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Vụ Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ủy ban Dân tộc; giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền  của Ủy ban Dân tộc.

Thanh tra Ủy ban Dân tộc được quyền yêu cầu thủ trưởng các vụ, đơn vị báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại tố cáo và hành vi tham nhũng, tiêu cực tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Kiến nghị với Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng xem xét quyết định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước khi có căn cứ cho rằng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực./. 

Phương Liên
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực