leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc. 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận Ba Đình tới 57 điểm cầu các phường thuộc 3 quận nêu trên với gần 800 cử tri tham gia.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri bày tỏ vui mừng về thành công, kết quả quan trọng tại Hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc; về các chủ trương, quyết định về công tác phòng, chống COVID-19 của Đảng và Nhà nước ta và cho rằng, đây là việc không của riêng ai, cùng chung sức, đồng lòng để vượt qua đại dịch.

Cử tri bày tỏ đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ cấp chiến lược được đề cập trong phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là “cái gốc” của mọi công việc; cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, cần kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham vọng quyền lực cá nhân, lôi kéo gia đình, dòng tộc, họ hàng, người địa phương, cùng quê, bè cánh, phe nhóm…Đồng thời kiến nghị cần có thêm nhiều cơ chế thắt chặt hơn nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Cử tri tại các quận cũng đề nghị, Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích, hỗ trợ người tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm việc trục lợi từ dịch bệnh; có chế tài, quy định ứng xử trên không gian mạng; chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng thường xuyên và đột xuất; quan tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; nghiên cứu đối sách trong phòng, chống dịch.

Cử tri Nguyễn Quốc Thước (phường Cống Vị, quận Ba Đình) cho rằng, tinh thần đoàn kết của quân, dân cả nước trong phòng, chống đại dịch COVID-19 đã làm sống dậy không khí hào hùng trong các cuộc kháng chiến năm xưa, khi Đảng, Nhà nước ta nói không ai bị bỏ lại phía sau, nhân dân trả lời không ai đứng ngoài cuộc.

leftcenterrightdel
Cử tri quận Ba Đình phát biểu tại hội nghị. 

Cử tri cũng đánh giá cao Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Các biện pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, nhất là qua 60 ngày với 4 đợt giãn cách xã hội đã giúp Hà Nội sớm mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cử tri cho rằng, qua giai đoạn nóng của đại dịch này, đề nghị Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội phải có những quyết định nghiêm khắc đối với những cán bộ nguyên điều hành theo kiểu hành chính ngồi trong nhà lạnh để hô hào hoặc thụ động chờ trên, mà phải thay đổi một cách cơ bản phong cách lãnh đạo chỉ huy, miệng nói tay làm tuyệt đối không được chỉ hô hào khẩu hiệu chung chung mà không có giải pháp cụ thể, đồng thời đề nghị biểu dương địa phương những cán bộ đã chủ động hành động để ngăn chặn kịp thời khắc phục khó khăn, hạn chế tổn thất do dịch bệnh như tại Hà Nội, Bắc Giang...

Cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng cũng đề cập đến một số vấn đề và đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm trong xây dựng chính sách như: Cơ chế bảo vệ, khuyến khích, hỗ trợ người tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm việc trục lợi từ dịch bệnh; có chế tài, quy định ứng xử trên không gian mạng; chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng thường xuyên và đột xuất; quan tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; nghiên cứu đối sách trong phòng, chống dịch…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các ý kiến đều rất chất lượng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp chung.

Tổng Bí thư cho biết, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới nói chung, trong đó có nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã đem lại hiệu quả.

Mọi hoạt động của đất nước vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Trong khó khăn, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được củng cố. Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp tục lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư trao đổi với các cử tri tại buổi tiếp xúc. 

Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sắp tới, Ban Bí thư sẽ chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị với hai trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, toàn Đảng sẽ đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân; không chỉ chống tham nhũng, mà phải chống cả tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với nhân dân “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng”, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, thực hiện phương châm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công” thì đất nước ta không sợ kẻ thù nào, ngay cả giặc nội xâm là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vì chúng ta đã có kinh nghiệm.

“Khó khăn còn nhiều, nhưng phải xác định đây là thử thách bản lĩnh để nỗ lực vượt qua” - Tổng Bí thư nói. Đồng thời yêu cầu, mỗi đại biểu Quốc hội cần thực sự là đại biểu trung thực, trung thành, không ngừng cố gắng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng yếu: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng luật pháp đúng với thực tế; giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, góp ý kiến kịp thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cùng chung sức, đồng lòng giữ gìn cơ đồ cha ông để lại./.

Nhóm PV