Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính vì lợi ích Nhân dân

Thứ ba, 03/10/2023 07:38
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, vì lợi ích Nhân dân phục vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC).

Hiệu quả từ cách làm bài bản, khoa học và vì Nhân dân

Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

Để thực hiện mục tiêu quan trọng này, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra, hơn 2 năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt, tích cực triển khai, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kon Tum xác định, mục tiêu CCHC là vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Các nhiệm vụ, nội dung CCHC phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (áo xanh, đứng) và một số sở, ban, ngành thông tin với báo chí về cải cách hành chính

Nhờ triển khai nhiều giải pháp phù hợp, đúng đắn, với quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu cấp ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên công tác CCHC đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, thu hút nhiều nhà đầu tư kinh doanh. Trong đó, nổi bật là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Kon Tum năm 2022 đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021, là thứ hạng cao nhất tỉnh đạt được kể từ năm 2006. Điều này là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đồng chí Y Ngọc, công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Sun Group, Công ty Intracom, Tổng Công ty Vinaconex, Vimeco, Công ty Alphanam, Công ty Vị Trí Vàng...; đã thu hút 53 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 16.226 tỷ đồng; có 985 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 65,7% mục tiêu đến năm 2025).

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan, hoàn thiện dần cơ cấu tổ chức của bộ máy chính quyền tại địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả (giai đoạn 2016 - 2021, giảm 11% biên chế hành chính so với năm 2015, vượt chỉ tiêu 1%). Công tác hiện đại hóa nền hành chính được tỉnh chú trọng thực hiện với hệ thống thông tin được đầu tư xây dựng để phục vụ cho công tác quản lý hành chính cũng như phục vụ người dân, tổ chức. Cụ thể, thành lập cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; trung tâm điều hành thông minh; trung tâm tích hợp dữ liệu...; hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử của tỉnh được triển khai có hiệu quả đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã. Hiện 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính thuộc tỉnh (trừ văn bản mật) đã được gửi, nhận qua trục liên thông văn bản, nhờ đó cắt giảm được tối đa các giấy tờ hành chính, hướng tới nền hành chính không giấy tờ.

Đặc biệt, tỉnh coi cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến địa phương. Với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, thành lập bộ phận một cửa cấp tỉnh, huyện, xã nên đã hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, nhiều đơn vị để giải quyết TTHC; đồng thời, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao tính công khai, minh bạch. Hiện 100% thủ tục được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, với 1.322/1.419 thủ tục cấp tỉnh; cấp huyện có 223/223 (đạt 100%); cấp xã có 100/100 (đạt 100%).

Từ đầu năm 2022, thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg, ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, Kon Tum là một trong những tỉnh đi đầu thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Kon Tum thay cho công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, tỷ lệ đơn được giải quyết đạt 98,64%...

Giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính

Có thể khẳng định, những thành công trên có vai trò rất lớn của người đứng đầu cấp ủy, sự đoàn kết, đồng lòng thực hiện của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; duy trì và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

leftcenterrightdel
 Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tiếp giáp với nước bạn Lào được đầu tư khang trang.

Bên cạnh đó, tập trung huy động, khai thác các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, theo dõi, đôn đốc các dự án đã thu hút đầu tư hoàn thành dự án theo tiến độ đã đăng ký. Tạo lập môi trường bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, có cơ cấu hợp lý gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; bởi yếu tố quan trọng và đầu tiên để thành công trong cải cách hành chính là công tác cán bộ. Tăng cường liên kết, hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng cho yêu cầu phát triển.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Bài, ảnh: Đỗ Công Tiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực