Phát triển thành phố Cần Thơ mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ

Thứ năm, 24/09/2020 17:12
(ĐCSVN) - Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu 5 năm tới là xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Kim Xuân )

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng 347 đại biểu, đại diện cho hơn 52.800 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu 5 năm tới là xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ TP Cần Thơ đã nêu trong Báo cáo chính trị. Báo cáo đã được các bộ, ngành, các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng tham gia góp ý kiến, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân có một số ý kiến gợi mở và lưu ý:

Thứ nhất, cần tập trung phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, dự báo bối cảnh, đặc điểm tình hình trong những năm tới cũng như tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng của Cần Thơ so với các tỉnh trong vùng… Quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng. Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực, nhưng Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng, đồng thời cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn của Trung ương và trên quan điểm này, cần xác định rõ vai trò, vị trí của TP Cần Thơ trong vùng ĐBSCL; trách nhiệm của Cần Thơ trong thúc đẩy liên kết vùng. Chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh ĐBSCL và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam...

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những vấn đề cấp bách đối với cả nước nói chung, Cần Thơ nói riêng, cần được cụ thể hóa thành một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới…

Để có cơ sở định hướng cho phát triển, Cần Thơ cần sớm hoàn thành việc xây dựng và triển khai có hiệu quả quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL. Trong đó, lưu ý quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái, văn minh và hiện đại; là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL. Thí điểm xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị mới ở một số quận trong giai đoạn 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộThành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Kim Xuân)

Thứ tư, phát triển nhanh và bền vững TP Cần Thơ, trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. Xác định công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp. TP Cần Thơ không chỉ là một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước, mà còn đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

Thứ năm, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội. Quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố và vùng ĐBSCL, khẳng định vị thế là trung tâm của vùng…

Thứ sáu, tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước; phát triển các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân để tạo động lực cho phát triển, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những vùng, ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Thứ bảy, kết hợp chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin, an ninh mạng và an ninh xã hội. Xây dựng TP Cần Thơ trở thành địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và của cả nước.

Thứ tám, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, trong mọi chủ trương, công việc phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Một nhiệm vụ quan trọng của ĐH lần này là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự ĐH lần thứ XIII của Đảng… Đề nghị ĐH tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng và sáng suốt lựa chọn (lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ) bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc, tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đề ra. Đồng thời, lựa chọn bầu Đoàn đại biểu thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ đi dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có khả năng đóng góp vào sự thành công của ĐH.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%; thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Kim Xuân )

Một số ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển, giữ vai trò trung tâm của vùng như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, giáo dục, đào tạo nghề, y tế, khoa học công nghệ, viễn thông, thông tin và truyền thông… Lĩnh vực du lịch phát triển khá toàn diện về số lượng và chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên.

Năng lực cạnh tranh kinh tế của thành phố thuộc nhóm khá so cả nước. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển khá nhanh về số lượng và quy mô. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng quy mô hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu giao và có điều tiết về Trung ương.

Thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình quy mô cấp vùng như: hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, xây dựng các cơ sở giáo dục, dạy nghề, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, hệ thống thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ…

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đến cuối năm 2019, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Liên kết, hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác đối ngoại và quá trình hội nhập quốc tế được mở rộng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; một số lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Kim Xuân )

Đại hội cũng thống nhất đánh giá: 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên, có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đổi mới về nội dung và chất lượng được nâng lên.

Công tác dân vận được tăng cường và đổi mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Các cơ quan dân cử và bộ máy quản lý nhà nước các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; công tác cải cách hành chính được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ.

Đại hội cũng đánh giá kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế; chưa thật sự là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Phát triển văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có nơi chưa thật tinh gọn; trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể có lúc, có nơi chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động có mặt chưa theo kịp tình hình mới.

Qua thảo luận cho thấy các đại biểu đã thống nhất cao với những kết quả đã đạt được của thành phố trong 5 năm qua, cho rằng các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế; với những giải pháp thực hiện đồng bộ sẽ giúp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 25/9./.

Mai Phan
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực