Tạo đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp

Thứ sáu, 18/11/2022 20:03
(ĐCSVN) - Thế hệ những người thầy, nhà nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo hàng vạn cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp, cán bộ lý luận, cán bộ cấp chiến lược của Đảng, của đất nước. Nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín và nắm giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đó là phát biểu của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do Học viện tổ chức chiều 18/11.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, qua 73 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, đội ngũ các thế hệ nhà giáo của Học viện đã khẳng định nổi bật những phẩm chất và năng lực của người trí thức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

leftcenterrightdel
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Thời gian qua, các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, bảo đảm cập nhật thường xuyên hệ thống những vấn đề mới, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới đồng thời, là đội ngũ tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

Để đáp ứng sự quan tâm sâu sắc, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các thầy cô giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, toàn diện và phát triển, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật và nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và đất nước; tiếp tục bổ sung, phát triển về nhận thức, tư duy, lý luận và thực tiễn của sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; kiên định các nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Toàn hệ thống Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, lý luận, tạo đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để tập trung xây dựng và góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp cho Đảng, Nhà nước, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm cán bộ có lý luận vững vàng am tường thực tiễn, tinh thông trong xử lý tình huống lãnh đạo, quản lý, phù hợp với từng đối tượng người học ở các hệ lớp, hệ bồi dưỡng.

leftcenterrightdel
 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng 01 giáo sư, 03 phó giáo sư của Học viện vừa được công nhận

Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán bộ trẻ, cán bộ quản lý tài năng, sáng tạo, có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm và am hiểu thực tiễn. Đặc biệt là triển khai hiệu quả, chất lượng 02 đề án trọng điểm là Đề án 587 “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án 979 “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026”. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực lý luận chính trị, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khoa học, hiện đại đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế theo hướng duy trì, củng cố đối tác truyền thống, mở rộng một số đối tác mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực