leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. 

Ngày 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn thành phố quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng.

Chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; các đồng chí Lãnh đạo Thành phố và các cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã... với tổng số hơn 15.000 đại biểu tại 658 điểm cầu.

Quán triệt, triển khai 10 văn bản mới của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng

Trong 1 ngày, hội nghị nghe các báo cáo viên trung ương và thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của 10 văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Ủy viên Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về 3 văn bản mới ban hành gồm: Quy định số 24-QĐ/TƯ ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TƯ ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TƯ ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Tiếp theo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đã truyền đạt Quy định số 22-QĐ/TƯ ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội 

Trong phiên làm việc buổi chiều, hội nghị được nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin, truyền đạt 5 văn bản mới ban hành của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đó là: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo"; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 11/8/2021 về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP”; Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của TP Hà Nội.

Tổ chức thực hiện là khâu quyết định

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề cần tập trung quan tâm thực hiện ngay sau hội nghị này. Trong đó, từng đồng chí phải nghiên cứu và quán triệt sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị; nắm thật vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi được truyền đạt; coi hệ thống các văn bản này là cẩm nang để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai ở địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên chưa được dự hội nghị này. Các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện các văn bản được quán triệt tại hội nghị lần này bảo đảm có tính khả thi; phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ lộ trình và thời gian thực hiện, tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép, thiếu tính thực tiễn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Tổ chức thực hiện là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng có thực sự đi vào cuộc sống được hay không; là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; cần được các cấp, các ngành xác định rõ và quyết tâm trong việc đưa các văn bản của Trung ương và Thành ủy vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội ĐinhTiến Dũng phát biểu tại hội nghị. 

Đề cập đến Quy định số 37-QĐ/TƯ về những điều đảng viên không được làm, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mỗi đảng viên phải lấy quy định này làm căn cứ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để thực sự xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về 5 văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, đây là những văn bản hết sức quan trọng, được ban hành đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp TP có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thủ đô trong giai đoạn mới” như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP đã đề ra.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hệ thống các văn bản nêu trên chính là cơ chế tạo động lực cho sự đổi mới, bứt phá, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ; khắc phục có hiệu quả tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cấp, ngành, đơn vị.

Đề cập đến quá trình tổ chức thực hiện, đồng chí Đinh Tiến Dũng  lưu ý các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện 5 văn bản trên một cách thường xuyên; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản này cần được coi là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu…

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ TP xuống cơ sở sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Hà