Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ sáu, 25/03/2022 21:24
(ĐSCVN) - Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa; đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực và khả thi trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.
leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, phát biểu tại Hội thảo. 

Thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), ngày 25/3, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu tại các đơn vị tham gia Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, cho biết, Hội thảo được tổ chức trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua tìm hiểu và nghiên cứu, cuốn sách sẽ giúp đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương hiểu sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa; và từ đó củng cố niềm tin, sự kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua Hội thảo sẽ góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực và khả thi nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia trao đổi các nội dung về cơ sở lý luận và thực tiễn đi lên con đường chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; đoàn viên, thanh niên đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; một số giải pháp tăng cường vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, bày tỏ sự tin tưởng các đoàn viên, thanh niên đã nắm rõ được các vấn đề cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã đang và sẽ kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn. Các vấn đề cốt lõi đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích bằng lập luận khoa học, thuyết phục, mang tính chất tổng kết thực tiễn cao.

leftcenterrightdel
Hội thảo sẽ góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa và việc hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ xã hội mang trong mình bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội khác. Định hướng xã hội chủ nghĩa chính là phát huy mặt tích cực và hóa giải, giảm thiểu mặt tiêu cực của thị trường, gắn với phát huy đầy đủ vai trò nhà nước và xã hội. Đây là cơ sở rất quan trọng cho phân tích, đánh giá tình hình và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ, tránh các biểu hiện chủ quan, nóng vội, duy ý chí, đốt cháy giai đoạn hoặc xa rời, chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo, sục sôi nhiệt huyết, đã và đang chứng tỏ vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

TSKH Phan Xuân Dũng mong muốn các tổ chức Đoàn tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Đồng thời, thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.../.

Tin, ảnh: Minh Khôi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực