Tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo
giai đoạn 2015-2017 mới đây, lãnh đạo Vùng 3 Hải quân đã đánh giá cao và ghi nhận
những kết quả tuyên truyền về biển, đảo của TP .Đà Nẵng và một số địa phương tại miền Trung

Theo đồng chí Bùi Xuân - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2015 -2017, TP đã luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo; luôn coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể TP đối với công tác này.

Cụ thể, hằng năm Thành ủy, UBND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về biển, đảo mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Luật Biển Việt Nam; Luật Thủy sản Việt Nam; Quyết định 373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triễn bền vững biển và hải đảo Việt Nam; Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một sẽ điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản; Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 15-5-2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết của Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020…

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thực hiện tuyên truyền đúng định hướng cả về nội dung, thời gian, phương pháp phù hợp với tình hình.

Trong chỉ đạo công tác tuyên truyền biển đảo, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng luôn yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quốc tế về biển, đảo gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, tích cực tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên từng vùng biển, đảo, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thế, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo của Ban Tuyên giáo Trung ương; định kỳ từng tháng, quý, thông qua hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, hội nghị giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng…. để kịp thời cung cấp thộng tin, định hướng việc tuyên truyền và đôn đốc, đẩy mạnh công tác này ở các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Nhằm đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, trong các năm từ 2015-2017, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã huy động sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng để tham gia công tác tuyên truyền về biển, đảo. Trong đó, tiêu biểu nhất là Bộ đội Biên phòng TP tuyên truyền theo chương trình giáo dục quốc phòng- an ninh cho đối tượng 3, 4, 5; tuyên truyền về tình hình thời sự biển, đảo, Luật Biển Việt Nam đến cán bộ, đảng viên và ngư dân trên địa bàn TP. Các đồn Biên phòng của TP cũng đã lồng ghép nội dung tuyên truyền biển, đảo, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong các hoạt động sinh hoạt chính trị của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương và các tổ dân phố, khu dân cư với trên hàng chục ngàn lượt người tham dự.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP đã tổ chức 19 lớp tập huấn  tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển của Nhà nước cho trên 1.625 lượt ngư dân, chủ phương tiện nghề cá và cán bộ chuyên trách, không chuyên trách tại các phường ven biển; cấp phát trên 1.300 các loại tờ rơi tuyên truyền về biển đảo, 300 sơ đồ ranh giới biển, gần 600 tài liệu liên quan đến biển đảo cho các đối tượng tuyền truyền, trên 100 bộ tài liệu và 100 đĩa DVD chuyên đề về “Hoàng Sa Trường Sa”. 

Sở Ngoại vụ TP phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phân phát 600 bộ đĩa DVD, 900 cuốn sách biển đảo cho 20 trường trung học trên địa bàn; 300 bộ đĩa DVD về biển đảo cho ngư dân và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

TP cũng đã xuất bản và phát hành Bản tin đối ngoại về chủ quyền biển đảo gửi đến hơn 100 tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và cơ quan đại diện của ta tại các nước.

Từ cuối năm 2015, đầu 2016, TP cũng đã khởi công xây dựng “Nhà trưng bày Hoàng Sa”, đến nay đã hoàn thành việc thi công công trình và sắp đưa vào phục vụ công tác nghiên cứu, triển lãm, giới thiệu và quảng bá về Hoàng Sa.

Cùng với đó, các cơ quan báo, đài của TP trong các qua cũng đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Nổi bật là từ năm 2015 đến 2017, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng đã đăng, phát hơn 600 tin, 200 bài, phóng sự truyền hình và phát thanh tuyên truyền về chủ đề biển đảo; đưa tin về Đại hội Biển Đông Á, về lễ mít tinh  hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Diễn tập ứng phó với sự cố tràn dầu; sản xuất và phát hành nhiều phóng sự, trong đó đáng chú ý như phóng sự về “Lính biển chung tay xây dựng nông thôn mới", “Đổi thay Cồn Cỏ”, “Ký sự Trường Sa”... và nhiều chương trình giới thiệu về các bãi biển du lịch Đà Nẵng, về công tác bảo vệ, giữ gìn và khai thác các giá trị tài nguyên biển, đảo. 

Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng đã duy trì mỗi tháng 01 số chuyên mục, chuyên trang “Vì chủ quyền an ninh biên giới” đảm bảo công tác tuyên truyền biển đảo đạt chất lượng.

Đặc biệt, Báo Đà Nẵng thông qua các ấn phẩm: Đà Nẵng hàng ngày, Đà Nẵng cuối tuần, Đà Nẵng điện tử và Đà Nẵng Today để tập trung tuyên truyền đậm nét về chủ quyền biển đảo; cung cấp, giới thiệu các nguồn tư liệu có giá trị và những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP thực hiện hiệu quả chuyên trang “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc” và Chuyên đề “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”. 

Ngoài những nỗ lực trên, các năm qua (2015-2017), TP.Đà Nẵng luôn quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục về biển, đảo, nhất là đối với đối tượng là thanh thiếu nhi, coi đây là một trong những biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cho thể hệ trẻ. Theo đó, Thành Đoàn Đà Nẵng cùng với các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống website; tổ chức các hội nghị trao đổi, tọa đàm, thi tìm hiểu, sân khấu, ca nhạc, kịch, sáng tác thơ, phim, ảnh, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm; phát động các cuộc vận động hoặc thì tìm hiểu vê đề tài biển, đảo; tiến hành giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh về quê hương, đặc biệt là các tiềm năng, lợi thế về biển, đảo để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phổ…

Đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
trao biên bản ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2017- 2020

Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” thu hút hơn 20.000 bài viết tham gia; phối hợp với Hội Sử học TP tổ chức Cuộc thi viết về huyện đảo Hoàng Sa thu hút hơn 12.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia; phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức trại hè Việt Nam hằng năm về chủ để “Biển đảo quê hương tôi” có nhiều đại biểu thanh niên kiều bào tham gia; phối hợp Hội Cựu Chiến bình TP, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Hướng về Trường Sa thân yêu”; tổ chức cuộc thì Clip “Khi Tổ quốc cần” với các nội dung trọng tâm hướng về biển đảo quê hương đối với các cơ sở Đoàn Hội; phối hợp Sở Nội vụ, Hội Sử học TP tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt - Những bằng chứng lịch sử"; phối họp Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự TP tổ chức chương trình "Học kỳ quân đội ", “Học làm người có ích” cho các em học sinh, qua đó giúp các em được trải nghiệm, hiểu về cuộc sống, nhiệm vụ của bộ đội, chiến sĩ đang ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung tuyên truyền biển, đảo, tình hình Biển Đông vào đợt học tập chinh trị, pháp luật hè cho giáo viên các cấp; sinh hoạt dưới cờ, các chương trình ngoại khóa của học sinh, sinh viên toàn TP.

Với nhiều giải pháp đồng bộ trên, công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn TP.Đà Nẵng thời gian qua đã có bước chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, bảo đảm đúng định hướng, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tại Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển đảo. Trước mắt, TP sẽ tập trung một số nội dung như: Chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018- Năm với chủ đề là “Năm thu hút đầu tư”. 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Luật Biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, Chương trình Hành động của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X), về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ TP…

Tập trung tuyên truyền đậm nét quan điểm, mục tiêu, các định hướng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta gắn với bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia về biển đảo, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông… nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trước tình hình mới.

Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, nội dung, kết quả thực hiện các văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký với các nước; tuyên truyền kết quả hợp tác với các quốc gia liên quan về biên giới hải đảo, nhằm xây dựng môi trường hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phê phán chống các hành vi sai trái, tiêu cực trên biển đảo; động viên cổ vũ kịp thời những gương điển hình từ các lực lượng chức năng làm công tác giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia….

Bài, ảnh: Đình Tăng