Đầu tư phát triển có trọng điểm hệ thống đường ven biển

Đầu tư phát triển có trọng điểm hệ thống đường ven biển

(ĐCSVN) - Bố trí, ưu tiên nguồn vốn đầu tư thực hiện các con đường ven biển; đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông cảng biển, công trình logistic…là động lực và mục tiêu quan trọng tiến tới phát triển bền vững kinh tế biển.
Nghệ An Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Nghệ An: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành, thị làm tốt việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học...
Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển
Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển
(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo đó, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng...
Bài 3 Cần ưu tiên các cảng biến, cụm cảng biến trọng điểm
Bài 3: Cần ưu tiên các cảng biến, cụm cảng biến trọng điểm
(ĐCSVN) - Hệ thống cảng biển Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên, rất cần ưu tiên cho các cảng biển, cụm cảng biển trọng điểm trong...