Kon Tum Làm rõ trách nhiệm ngành, địa phương đối với những tồn tại, hạn chế

Kon Tum: Làm rõ trách nhiệm ngành, địa phương đối với những tồn tại, hạn chế

(ĐCSVN) - Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, làm rõ nguyên nhân, liên hệ, làm rõ trách nhiệm của ngành mình, địa phương mình đối với những khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong năm 2024 .
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
(ĐCSVN) - 49/49 đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -...
Năm 2024, Hà Nội có 10 565 biên chế công chức hành chính
Năm 2024, Hà Nội có 10.565 biên chế công chức hành chính
(ĐCSVN) - Biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thí điểm mô hình chính quyền đô thị năm 2024 của Hà Nội là...
Tạo điều kiện thu hút đầu tư trong quá trình phát triển của Quảng Ngãi
Tạo điều kiện thu hút đầu tư trong quá trình phát triển của Quảng Ngãi
(ĐCSVN)- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, không coi...
Lào Cai công bố các quyết định về công tác cán bộ
Lào Cai công bố các quyết định về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh và chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Bộ đội biên phòng tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng.

Tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc
Tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

(ĐCSVN) - Ngày 6/12, tại Sơn La, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chủ trì Hội nghị.

Kết quả tín nhiệm 28 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội
Kết quả tín nhiệm 28 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội

(ĐCSVN) - Trong “top” 5 người có số phiếu tín nhiệm cao có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP (82 phiếu tín nhiệm cao); Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP (81); Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP (80) và Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP (80).

Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

(ĐCSVN) - Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị
Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Trong tiến trình cách mạng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng; coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, trong từng thời kỳ cách mạng khác nhau, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, từ đó có sự nhận thức và quan điểm chỉ đạo khác nhau về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng
Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác dân vận và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hưng Yên Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
Hưng Yên: Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII)

(ĐCSVN) - Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 5/12, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên hội nghị thảo luận xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới
Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

(ĐCSVN) - Ngày 5/12, Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đến dự và trao các quyết định.

Hội nghị lần thứ 14 Tỉnh ủy Lâm Đồng cho ý kiến vào các dự thảo quan trọng
Hội nghị lần thứ 14 Tỉnh ủy Lâm Đồng cho ý kiến vào các dự thảo quan trọng

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 14 Tỉnh ủy Lâm Đồng được tổ chức để cho ý kiến vào các nội dung dự thảo quan trọng gồm: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2024,…

Bình Dương thảo luận Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương tám, khóa XIII
Bình Dương thảo luận Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương tám, khóa XIII

(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, sáng 5/12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

(ĐCSVN) - Cùng với vai trò là tổ chức tài chính ngân hàng, Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng việc xây dựng một chi bộ trong sạch, vững mạnh tại đơn vị, không chỉ là một mục tiêu quan trọng mà còn là một bước đi trong hành trình phát triển bền vững của đơn vị.

Phát huy vai trò của Nhân dân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Phát huy vai trò của Nhân dân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Kế hoạch số 3317/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quảng Bình với chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Quảng Bình với chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

(ĐCSVN) - Tỉnh ủy Quảng Bình có kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát Đảng trên cơ sở bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mới, dễ phát sinh sai phạm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định...

Quảng Ninh Hội nghị quán triệt chuyên đề học và làm theo Bác
Quảng Ninh: Hội nghị quán triệt chuyên đề học và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Thông qua các nội dung truyền đạt, góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền chuyên đề trong toàn đoàn, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bắc Giang Chú trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ
Bắc Giang: Chú trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ

(ĐCSVN) - Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, những năm qua Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thường xuyên chú trọng công tác này cả về đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ.

Hà Nam thảo luận kết quả năm 2023, phương hướng năm 2024
Hà Nam thảo luận kết quả năm 2023, phương hướng năm 2024

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá thẳng thắn, khách quan những kết quả đã đạt được trong năm 2023; những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan để có hướng khắc phục trên các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh, nội chính…

Tuyên Quang tập trung 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm
Tuyên Quang tập trung 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị, tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chỉ tiêu còn đạt thấp; sớm hoàn thành giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành dự toán thu đề ra.

Tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược
Tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ, trong năm 2024, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông…

Hòa Bình Dự kiến năm 2023 có 15 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
Hòa Bình: Dự kiến năm 2023 có 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

(ĐCSVN) - Dự kiến năm 2023, Hòa Bình có 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm; lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, lao động, việc làm được chú trọng. Đời sống của Nhân dân được nâng lên,…

Sơn La thực hiện nghiêm các kết luận về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sơn La thực hiện nghiêm các kết luận về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Tháng 11/2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng Đoàn, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.