1 200 tác phẩm tham dự Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

1.200 tác phẩm tham dự Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(ĐCSVN) - Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương với tổng cộng 1.181 bài tham dự của hơn 100 cơ quan báo chí trong cả nước tham gia ở các thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng đoàn MTTQ Việt Nam khi xây dựng báo cáo phải bám sát đề cương hướng dẫn, chú ý...
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với con người cụ thể
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với con người cụ thể
(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trọng tâm nhiệm vụ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU trong 6 tháng cuối năm 2021 là sắp...
Thái Bình Trên 26 000 đại biểu tham dự các hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thái Bình: Trên 26.000 đại biểu tham dự các hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(ĐCSVN) - Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...