Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với con người cụ thể

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với con người cụ thể

(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trọng tâm nhiệm vụ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU trong 6 tháng cuối năm 2021 là sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với những con người cụ thể, công việc cụ thể; rà soát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, không để có khoảng trống quản lý nhà nước.
Thái Bình Trên 26 000 đại biểu tham dự các hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thái Bình: Trên 26.000 đại biểu tham dự các hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(ĐCSVN) - Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...
Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình Lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác

​
Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình: Lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác ​
(ĐCSVN) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng...
Hoàn thiện thể chế để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng
Hoàn thiện thể chế để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng
(ĐCSVN) – Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm: Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả thì kinh nghiệm quốc tế cũng như những bài học rút ra...