Truyền đạt nhiều nội dung quan trọng định hướng cho hoạt động Hội Nông dân Việt Nam

Thứ sáu, 22/03/2024 19:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là cán bộ Hội chủ chốt các cấp Hội.

Ngày 22/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu Hội Nông dân tỉnh, thành, 588 điểm cầu cấp huyện và 4.255 điểm cầu cơ sở với tổng số 112.716 đại biểu tham dự tại các điểm cầu. 

Trên 112 nghìn đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. 

Đặc biệt, trước thềm Đại hội, ngày 20/12/2023 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46- NQ/TW về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, ngày 20/2/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 182-QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030".

Đây là những nội dung hết sức quan trọng định hướng, dẫn dắt cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiều năm tới. Để cụ thể hoá, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 46, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là cán bộ Hội chủ chốt các cấp Hội.

Trong thời gian 01 ngày, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã truyền đạt các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 46, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"; Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2023; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn quán triệt Nghị quyết số 46, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị tại Hội nghị.

Trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 46, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, để Nghị quyết số 46-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, Trung ương Hội đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Hội.

Ngay trong năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; Vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Xây dựng bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp; Đẩy mạnh hỗ trợ, phổ biến, mở rộng ứng dụng App nông dân Việt Nam trong hội viên nông dân./.

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực