Quảng Nam đẩy mạnh khai báo y tế qua ứng dụng quét mã QR

Quảng Nam đẩy mạnh khai báo y tế qua ứng dụng quét mã QR

(ĐCSVN) – Tỉnh Quảng Nam đang tập trung tuyên truyền bổ sung ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
Tăng cường chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
(ĐCSVN) – Để đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển cần tăng cường chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường nguồn...
Chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành lưới điện
Chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành lưới điện
(ĐCSVN) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đang tập trung triển khai chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động doanh nghiệp; trong đó, công tác...
Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công nghệ trong phòng, chống dịch
Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công nghệ trong phòng, chống dịch
(ĐCSVN) – Xem xét tiếp tục bố trí ưu tiên vốn kịp thời cho nghiên cứu khoa học, công nghệ (KH&CN) trong phòng, chống dịch bệnh; tăng chi cho KH&CN,...