Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V I Lênin

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

(ĐCSVN) - Trước Tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Phát huy vai trò người đứng đầu Thực tiễn, kinh nghiệm ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Phát huy vai trò người đứng đầu: Thực tiễn, kinh nghiệm ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
(ĐCSVN) - Nhận thức rõ về vai trò quan trọng của người đứng đầu, nhiều năm qua, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn coi trọng phát huy vai trò người...
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
(ĐCSVN) - Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm,...
Hải Dương ban hành danh mục 260 vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng
Hải Dương ban hành danh mục 260 vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng
(ĐCSVN) - Trong tổng số 260 vị trí việc làm có 87 vị trí thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý; 72 vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ, chuyên ngành; 62 vị trí thuộc...
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

(ĐCSVN) - Là người đặt nền móng kiến thiết nên chủ nghĩa xã hội hiện thực, xây dựng Đảng kiểu mới, V.I.Lênin (Vladimir Ilych Lenin) để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử thế giới hiện đại. Với tính cách mạng, ưu việt, những tư tưởng về phát triển xã hội của ông cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, được Đảng ta vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đắk Lắk nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên
Đắk Lắk nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Tây Ninh

​
Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Tây Ninh ​

(ĐCSVN) - Chiều 17/4, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị công bố Quyết định, triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(ĐCSVN) - Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, ưu tú của dân tộc Việt Nam
Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, ưu tú của dân tộc Việt Nam

(ĐCSVN) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tấm gương đạo đức cách mạng, khí phách người chiến sỹ cộng sản cao đẹp, kiên trung, bất khuất của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng mãi toả sáng, để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta học tập, noi theo.

Vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố quan trọng trong chiến thắng Điện Biên Phủ
Vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố quan trọng trong chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chiến thắng này không chỉ mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong thế kỷ XX. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thắng lợi tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo, hiệu quả 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới
Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo, hiệu quả 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới

(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, bên cạnh các ngành kinh tế trọng điểm đã xác định, Hà Tĩnh cần chú trọng phát triển văn hóa, du lịch. Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, coi văn hóa, con người là nguồn lực, nền tảng của sự phát triển; chú trọng công tác đối ngoại, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước... Qua đó, xây dựng Hà Tĩnh phát triển vững mạnh toàn diện.

Quận Sơn Trà Đà Nẵng hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở
Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở

(ĐCSVN) – Sơn Trà là quận ven biển của TP Đà Nẵng. Đây là địa phương đang được TP Đà Nẵng chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp phường và quận nhiệm kỳ 2024-2029. Trên cơ sở đó để TP đánh giá, rút kinh ngiệm và chỉ đạo đại hội MTTQ Việt Nam các phường, quận, huyện còn lại trên địa bàn TP.

Đoàn kết, quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển bền vững
Đoàn kết, quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới
Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

(ĐCSVN) – Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, tổng kết lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả quá trình 40 năm đổi mới; đồng thời, nhận diện những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới.

Bình Dương ra quân làm công tác dân vận
Bình Dương ra quân làm công tác dân vận

(ĐCSVN) - Ngày 13/4, tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận tỉnh Bình Dương tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1/2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Nhiều hoạt động sáng tạo ở MTTQVN Bình Tân
Nhiều hoạt động sáng tạo ở MTTQVN Bình Tân

(ĐCSVN) - Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác quý 1 năm 2024
Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác quý 1 năm 2024

(ĐCSVN) - Ngày 11/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương (gồm 25 đầu mối).

Hơn 6 000 cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Giang quán triệt nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hơn 6.000 cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Giang quán triệt nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(ĐCSVN) - Hơn 6.000 cán bộ, đảng viên tại 208 điểm cầu trên toàn tỉnh Hà Giang đã tham dự Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, do Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức ngày 11/4.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(ĐCSVN) - Theo Thông báo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, từ ngày 27/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi Trung ương có chủ trương mới về công tác cán bộ của tỉnh.

Việc mới, việc khó, làm ngay khi đã bàn kỹ, thống nhất cao
Việc mới, việc khó, làm ngay khi đã bàn kỹ, thống nhất cao

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy; đồng thời hành động kiên quyết, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, đối với những việc mới, việc khó thì bàn kỹ, thống nhất cao rồi bắt tay vào làm ngay.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I 2024 các đơn vị thuộc Vụ địa bàn VII
Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ địa bàn VII

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy thuộc Vụ Địa bàn VII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC

Quán triệt hướng dẫn pháp luật về kê khai tài sản
Quán triệt hướng dẫn pháp luật về kê khai tài sản

(ĐCSVN) - Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của viên chức, người lao động trong diện kê khai tài sản, thu nhập; giúp người có nghĩa vụ kê khai nắm rõ những nội dung công việc phải triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm túc trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua
Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

(ĐCSVN) - Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác trong Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.