Giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm và bền vững

Giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm và bền vững

(ĐCSVN) – Nghị quyết đề ra mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống…
Gần 8 nghìn người thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông tuần 17
Gần 8 nghìn người thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" tuần 17
(ĐCSVN) - Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 bắt đầu tuần thi thứ 17 từ 10h00 ngày 26/7, đến 10h00...
Phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60
Phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%
(ĐCSVN)– Sáng ngày 28/7, với 479/479 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ...
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC
(ĐCSVN) - Sáng 28/7, với tỷ lệ 472/476 (94,54%) đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của của Chánh...