Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(ĐCSVN)- Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 28/7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm và bền vững
Giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm và bền vững
(ĐCSVN) – Nghị quyết đề ra mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt...
Gần 8 nghìn người thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông tuần 17
Gần 8 nghìn người thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" tuần 17
(ĐCSVN) - Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 bắt đầu tuần thi thứ 17 từ 10h00 ngày 26/7, đến 10h00...
Phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60
Phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%
(ĐCSVN)– Sáng ngày 28/7, với 479/479 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ...