Nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng trong Đảng bộ doanh nghiệp tư nhân
Nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng trong Đảng bộ doanh nghiệp tư nhân
(ĐCSVN) – Kinh tế tư nhân đã và đang đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, vì thế việc xây dựng tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp này là vấn đề quan...
Agribank tiếp tục ủng hộ 52,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
Agribank tiếp tục ủng hộ 52,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
(ĐCSVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, Nam Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Agribank đã quyết định tiếp tục...