Nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam

(ĐCSVN) – Trong âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam, vấn đề nhân quyền luôn được các thế lực thù địch coi là một mũi tấn công gây sức ép lớn. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng
(ĐCSVN) - Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý...
Cảnh giác với âm mưu hướng lái các hoạt động thiện nguyện sang cổ súy chiêu bài “xã hội dân sự”
Cảnh giác với âm mưu hướng lái các hoạt động thiện nguyện sang cổ súy chiêu bài “xã hội dân sự”
(ĐCSVN) - Với truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực tổ chức các hoạt...
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay
(ĐCSVN) - "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và...