Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin

(ĐCSVN) - Lợi dụng bối cảnh lịch sử mới và cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã “lỗi thời”, “không còn phù hợp”. Song, lý luận, thực tiễn đều đã chứng minh, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính khách quan và vẫn còn nguyên giá trị đối với phong trào cách mạng thế giới.
Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”
Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”
(ĐCSVN) - Chúng ta luôn tự hào và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng tạo đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Đảng. Từ đó, nhận...
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp...
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác...
Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

(ĐCSVN) - Chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” hiện nay đang là chủ đề nóng được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm. Đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tập trung xuyên tạc, chống phá. Thực tế đã khẳng định chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là kế sách quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái
Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!

(ĐCSVN) - Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã một lần nữa khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, làm nên sức mạnh đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực để bảo tồn những giá trị thiêng liêng trong trang sử đáng tự hào của dân tộc.

Bài 1 Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người
Bài 1: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người

(ĐCSVN) - Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền tự nhiên của con người. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán bảo đảm quyền đó của người dân, đồng thời làm hài hòa pháp luật trong nước với các điều ước quốc tế về nhân quyền có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(ĐCSVN) - Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024) do Báo Quân đội nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) phối hợp tổ chức.

Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới
Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

(ĐCSVN) – Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, tổng kết lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả quá trình 40 năm đổi mới; đồng thời, nhận diện những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới.

Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Trải qua 25 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị đã ngày càng khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin

(ĐCSVN) - Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau tiến công Chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư
Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

(ĐCSVN) - Ngay khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Nghiên cứu lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nghiên cứu lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Những năm qua, đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự đã quán triệt, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện phù hợp, trong đó đã thể hiện rõ vai trò của nghiên cứu lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV do Thành ủy Hà Nội phát động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Phục vụ Đại hội XIV
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Phục vụ Đại hội XIV

(ĐCSVN) – Sáng 7/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Phục vụ Đại hội XIV chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Nghiệm thu báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về học tập lý luận chính trị và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nghiệm thu báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về học tập lý luận chính trị và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Sáng 5/3, Hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nghiệm thu báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay.

Bài cuối Hành động trách nhiệm và tiếng nói lương tri vì sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc
Bài cuối: Hành động trách nhiệm và tiếng nói lương tri vì sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc

(ĐCSVN) - Tôn giáo và đất đai là những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Âm mưu này của chúng sẽ thất bại, bởi Việt Nam đã đạt được những thành tựu không thể phủ nhận trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết vấn đề về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Bài 4 Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chính sách dân tộc của Việt Nam
Bài 4: Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chính sách dân tộc của Việt Nam

(ĐCSVN) - Mặc dù các quyền con người là tự nhiên, vốn có nhưng về đối nội, để các quyền đó được hiện thực hoá thì cần có vai trò của Nhà nước. Về đối ngoại, Việt Nam nhận thức rõ việc đảm bảo các quyền cho người dân tộc thiểu số (DTTS) chính là biểu hiện cao nhất của việc thực thi Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.

Bài 3 Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chính sách dân tộc ở Việt Nam
Bài 3: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chính sách dân tộc ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách thông tin sai lệch bản chất chính sách dân tộc nhằm gây hoài nghi, dao động, giảm sút niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhận diện luận điệu, thủ đoạn của chúng để nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác, đồng thời khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về vấn đề dân tộc là rất quan trọng.

Bài 2 Việt Nam tích cực thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc
Bài 2: Việt Nam tích cực thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

(ĐCSVN) - Thừa nhận và đảm bảo quyền con người là một chỉ báo đánh giá sự phát triển văn minh, tiến bộ của mỗi xã hội, là cơ sở để Nhà nước ghi nhận và đảm bảo quyền cho người dân. Trên quan điểm đó, Việt Nam đã phê chuẩn và tham gia Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và là thành viên tích cực thực hiện theo đúng các nội dung của Công ước này.

Bài 1 Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc
Bài 1: Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc

(ĐCSVN) - Từ chủ trương, đường lối đến hiện thực cuộc sống đều là những luận cứ đanh thép, thuyết phục, có ý nghĩa then chốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc; bác bỏ những luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng phủ nhận thành tựu bảo đảm quyền cho người dân tộc thiểu số và lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động, chia rẽ, tạo sự bất ổn về chính trị ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta.

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta
Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

(ĐCSVN) - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là chủ trương quan trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này. Vì vậy, nhận diện đúng và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

(ĐCSVN) - Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những nhân tố có thể tạo ra nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, tiếp nối thành công của các Cuộc thi năm 2022 và năm 2023, năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Hà Giang Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ
Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

(ĐCSVN) - Với mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang có cả “Đức”, “Tài” và để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo
Lào Cai tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo

(ĐCSVN) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”
Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”

(ĐCSVN) - “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm Đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.