Cái gọi là “tù nhân lương tâm”

Cái gọi là “tù nhân lương tâm”

(ĐCSVN) - Chống phá cách mạng Việt Nam là mưu đồ do các thế lực thù địch, phản động đã và đang ra sức thực hiện. Trong đó, nhiều tổ chức, cá nhân luôn tuyên truyền cái gọi là “tù nhân lương tâm” nhằm vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
Bắc Giang Tăng cường các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bắc Giang:Tăng cường các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương để làm tốt công tác dự báo tình hình, từ đó có sự tham mưu đúng, trúng trong công tác...
Hà Giang Tiếp tục truyên truyền chống lại thông tin xuyên tạc về bầu cử
Hà Giang: Tiếp tục truyên truyền chống lại thông tin xuyên tạc về bầu cử
(ĐCSVN) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Hà Giang đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Hà...
Xử lý tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Xử lý tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(ĐCSVN) - Xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) đã trở thành quy luật trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nắm...