Tiếp tục thể hiện tâm huyết và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp tục thể hiện tâm huyết và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba nhận được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước, người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam, tạo mặt trận rộng rãi về người tham gia để tiếp tục thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
50 năm ngày ký Hiệp định Paris – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm
50 năm ngày ký Hiệp định Paris – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm
(ĐCSVN) – Các nhà khoa học và đại biểu tham dự Hội thảo thống nhất nhận định: Hội nghị Paris và Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt...
Bắc Ninh Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bắc Ninh: Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ,...
Trường Sĩ quan Chính trị góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng
Trường Sĩ quan Chính trị góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...
Đà Nẵng tăng cường đấu tranh trên không gian mạng
Đà Nẵng tăng cường đấu tranh trên không gian mạng

(ĐCSVN) – Thời gian qua, lợi dụng Internet và mạng xã hội, nhiều đối tượng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống phá, nói xấu Đảng, Nhà nước; vu khống, bôi nhọ, phủ nhận thành quả cách mạng, gây hiểu nhầm, làm mất đoàn kết nội bộ và làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước… Trước thực trạng đó, công tác phối hợp xử lý, ngăn chặn thông tin xấu, độc hại đã được lực lượng chức năng địa phương hết sức quan tâm, nỗ lực để giải quyết.​

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam
Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta trong lãnh đạo cách mạng. Những kết quả tích cực, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội đã khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa; đồng thời là minh chứng sinh động, đập tan các âm mưu, luận điệu phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam.

Nêu cao khát vọng, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ
Nêu cao khát vọng, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ

(ĐCSVN) - Tọa đàm khoa học “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” nhằm thảo luận một trong những hệ giá trị sống cơ bản của thanh niên, góp phần định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cơ hội để phấn đấu trở thành người công dân có ích, nêu cao khát vọng, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Xây dựng phong cách lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Xây dựng phong cách lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(ĐCSVN) - Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên…

Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Vượt qua nhiều công trình tiêu biểu, cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của cố GS. Trần Xuân Trường và cộng sự vừa được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2021.

Tạo nên “bản đồng ca” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tạo nên “bản đồng ca” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương Nguyễn Quý Trọng cho biết, Nghị quyết số 35-NQ/TW đã đặt ra cho các cơ quan báo chí của Đảng, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, để cùng với cả hệ thống chính trị tạo nên “bản đồng ca” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Cách mạng Tháng Mười Nga với tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Cách mạng Tháng Mười Nga với tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay

(ĐCSVN) - 105 năm đã trôi qua, song những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn mang tính thời sự. Những tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn luôn tươi mới trong đời sống nhân loại, với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các chính đảng cách mạng của họ...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu

(ĐSCVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần xác định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước.

Tập trung thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị
Tập trung thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị

(ĐCSVN) - Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng..

Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

(ĐCSVN) - Cách đây vừa tròn 105 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi đã mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thực tế lịch sử hơn một thế kỷ qua cho thấy, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có tầm vóc và giá trị không gì có thể phủ nhận được.

Khẳng định vai trò của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế trong bảo vệ các giá trị của CNXH
Khẳng định vai trò của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế trong bảo vệ các giá trị của CNXH

(ĐCSVN) – Tham luận tại Cuộc gặp quốc tế các Đảng cộng sản và công nhân (IMCWP) lần thứ 22, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng ta đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc củng cố tình đoàn kết quốc tế, tăng cường quan hệ giữa các đảng cộng sản, công nhân và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong bối cảnh những diễn biến phức tạp, nhanh và tác động sâu rộng trên thế giới hiện nay…

Phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả sau 4 năm triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động báo chí, xuất bản.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” là diễn đàn để các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá thực tiễn và bàn các giải pháp mới, chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp trong thời gian tới.

Trao giải lần thứ hai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trao giải lần thứ hai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thành công của Cuộc thi để tin tưởng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức, hình thức, cách làm.

Lan tỏa rộng khắp Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lan tỏa rộng khắp Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: 1.108 bài dự thi đều có chất lượng, chứa đựng tình cảm sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, thể hiện mong muốn tham mưu, đóng góp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng Đảng, đặc biệt là 32 tác phẩm đoạt giải ở hai thể loại tạp chí và báo được lựa chọn để trao giải.

Việt Nam kiên định lập trường về vấn đề xung đột Nga - Ukraine
Việt Nam kiên định lập trường về vấn đề xung đột Nga - Ukraine

(ĐCSVN) – Quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga - Ukraine là rất khách quan và rõ ràng, đó là: Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an phải là lực lượng xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ Công an phải là lực lượng xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Cần coi trọng và làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân (CAND). Đoàn phải là lực lượng xung kích trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tạp chí Thanh niên cần đầu tư cho các tuyến bài lý luận để tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên
Tạp chí Thanh niên cần đầu tư cho các tuyến bài lý luận để tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên

(ĐCSVN) - Tạp chí Thanh niên phải tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích; quan tâm đầu tư cho các chuyên mục, tuyến bài viết lý luận sâu sắc để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đúng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.

Việt Nam - đại diện xứng đáng tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Việt Nam - đại diện xứng đáng tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

(ĐCSVN) – Việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là lời khẳng định đanh thép, đập tan các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng, các tổ chức phản động, thù địch ở trong và ngoài nước đang cố tình phủ nhận thành quả của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền con người.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

(ĐCSVN) - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt, chủ trương nhất quán, đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều đối tượng phản động đã tìm mọi cách xuyên tạc mục tiêu nói trên, nhằm làm chệch hướng cách mạng Việt Nam…

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính trị trong học sinh, sinh viên
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính trị trong học sinh, sinh viên

(ĐCSVN) - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài tạo cho họ “sức đề kháng” để chống lại cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chậm tiến, đồng thời biết bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, hướng đến chân, thiện, mỹ.