“Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

“Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn ngày càng hiệu quả, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, trong đó, chú trọng đến phần xây “phủ xanh” thông tin tích cực; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tư tưởng của Ph Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và...
Bài 1 Dựng nước gắn liền với giữ nước
Bài 1: Dựng nước gắn liền với giữ nước
(ĐCSVN) - Kế tục truyền thống dựng nước gắn liền với giữ nước của dân tộc, trong những năm qua, nhất là 10 năm gần đây thực hiện Nghị quyết Trung ương...
Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng
Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng
(ĐCSVN) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kèm theo sự phát triển công nghệ internet, cũng như các kỹ thuật, ứng dụng làm báo hiện đại đã, đang và sẽ...
Ngày 30 11 diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”
Ngày 30/11 diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

(ĐCSVN) - Sáng mai (30/11), tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.

Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Sáng 20/11, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) của tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, nhóm chuyên gia, cộng tác viên và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đại biểu ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh...

Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội
Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

(ĐCSVN) - Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bình Phước trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Bình Phước trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

(ĐCSVN) - Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bình Phước, lần thứ 3 năm 2023 do Ban chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước chủ trì tổ chức nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh.

Bài 3 Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù
Bài 3: Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù

(ĐCSVN) - Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách xuyên tạc, đòi xét lại chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta trong thời bình, trong đó đòi xóa bỏ chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Vì vậy, chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước
Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước

(ĐCSVN) – Ngày 7/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch
Nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch

(ĐCSVN) - Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch.

Nỗ lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hoà Vang
Nỗ lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hoà Vang

(ĐCSVN) – Là cơ quan đầu mối giúp cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp, triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang không ngừng tăng cường đội ngũ, mở rộng tuyên truyền các thông tin tích cực, kịp thời xoá gỡ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

(ĐCSVN) - Từ thực tế cuộc thi có thể thấy rõ ràng nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ; phê phán cái sai, cái tiêu cực.

Bài 2 Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng
Bài 2: Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng

​(ĐCSVN) - Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, quân đội ta đã tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, cùng với toàn Đảng, toàn dân tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa!

(ĐCSVN) - Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.

Bài 1 Kế thừa truyền thống “Ngụ binh ư nông”
Bài 1: Kế thừa truyền thống “Ngụ binh ư nông”

(ĐCSVN) - ​Gần 80 năm qua, Quân đội ta luôn thực hiện tốt chức năng vừa chiến đấu, vừa công tác, vừa tham gia lao động sản xuất, đó là kế sách "ngụ binh ư nông" cha ông ta đã thực hiện rất có hiệu quả trong toàn bộ tiến trình dựng nước, giữ nước. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội lại luôn xuyên tạc sự thật này. Chúng đòi xóa bỏ chức năng đội quân lao động sản xuất, nhằm hạ uy tín của Quân đội. Những luận điệu xuyên tạc, phản động đó sẽ không thể làm lung lay truyền thống tốt đẹp này của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên
Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) - Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây được xem là cơ sở quan trọng để khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên.

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

(ĐCSVN) - Những năm qua, Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều nước trên thế giới, trong đó có 5 nước là đối tác chiến lược toàn diện gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ. Kết quả này có được từ quá trình xây dựng, bồi đắp dựa trên lòng tin giữa Việt Nam và các nước. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cố tình xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam nhằm mục đích phá hoại công cuộc hội nhập, phát triển của đất nước.

Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

(ĐCSVN) - Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là vấn đề có tính tất yếu khách quan. Theo đó, cần nghiên cứu, thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp phát huy có hiệu quả nguồn lực tôn giáo, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Quan điểm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Quan điểm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Trong bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”(1) - đây là luận điểm sâu sắc, nhất quán và xuyên suốt trong tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam; là kết tinh những giá trị đặc sắc của danh dự, sự đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và trong sáng của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng. Chính vì lẽ đó, Đảng ta luôn kế thừa và vận dụng sáng tạo những quan điểm của Người vào việc xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của QĐND Việt Nam
Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của QĐND Việt Nam

(ĐCSVN) - Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Quân đội nhân dân Việt Nam là thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả, thể hiện vai trò, trách nhiệm của nước ta với thế giới. Hình ảnh quân nhân “Mũ nồi xanh” Việt Nam hoạt động gìn giữ hòa bình tại châu Phi đã nâng cao vị thế của Quân đội ta trong hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lại có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thế, chúng ta cần nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng

(ĐCSVN) - Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp, trong đó các lực lượng chức năng làm nòng cốt là một trong những giải pháp hết sức quan trọng trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia vừa qua.

Tuổi trẻ tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tuổi trẻ tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị trong thời gian tới, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương thấm nhuần sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc “cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, để từ đó tiếp tục có những hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.