Bài 5 Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) – Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thông qua nội dung “xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt nhấn mạnh tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
LTS - Để Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, thực hiện được sứ mệnh lịch sử...
Bài 2 “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng
Bài 2: “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng
(ĐCSVN) – Trước khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI được ban hành, có dư luận cho rằng, còn có những “vùng cấm”, những “tảng băng chìm” chưa được...
Cẩn trọng với fanpage giả mạo các cơ quan chức năng
Cẩn trọng với fanpage giả mạo các cơ quan chức năng
(ĐCSVN) - Thời gian gần đây, nhiều fanpage giả mạo các cơ quan chức năng đã xuất hiện trên mạng xã hội facebook với những thông tin thất thiệt, sai sự...