Bài 2 Vạch trần luận điệu phủ nhận thành tựu nhân quyền ở Việt Nam

Bài 2: Vạch trần luận điệu phủ nhận thành tựu nhân quyền ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Có thể nhìn nhận rõ, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm: lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, các nhóm phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, lợi dụng... Tham dự vào lực lượng này còn có những người cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng, chính trị tại Việt Nam.
Bài 1 Những thành tựu không thể phủ nhận về quyền con người tại Việt Nam
Bài 1: Những thành tựu không thể phủ nhận về quyền con người tại Việt Nam
(ĐCSVN) - Những kết quả, thành tựu to lớn trên lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ, bảo đảm quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm qua là minh...
Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của lực lượng quân y trong tình hình mới
Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của lực lượng quân y trong tình hình mới
(ĐCSVN) - Sức mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội quân y nói riêng là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố chính trị...
Phòng, chống xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng
Phòng, chống xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng
Không gian mạng là mạng lưới kết nối toàn cầu của các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm internet, hệ thống máy tính, hệ thống xử lý và điều...
Bài 1 Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc
Bài 1: Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc

(ĐCSVN) - Từ chủ trương, đường lối đến hiện thực cuộc sống đều là những luận cứ đanh thép, thuyết phục, có ý nghĩa then chốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc; bác bỏ những luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng phủ nhận thành tựu bảo đảm quyền cho người dân tộc thiểu số và lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động, chia rẽ, tạo sự bất ổn về chính trị ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta.

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta
Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

(ĐCSVN) - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là chủ trương quan trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này. Vì vậy, nhận diện đúng và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

(ĐCSVN) - Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những nhân tố có thể tạo ra nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, tiếp nối thành công của các Cuộc thi năm 2022 và năm 2023, năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Hà Giang Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ
Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

(ĐCSVN) - Với mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang có cả “Đức”, “Tài” và để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo
Lào Cai tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo

(ĐCSVN) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”
Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”

(ĐCSVN) - “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm Đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chữa “bệnh” lười học Nghị quyết
Chữa “bệnh” lười học Nghị quyết

(ĐCSVN) - Cán bộ, đảng viên lười học tập Nghị quyết của Đảng sẽ dẫn tới việc không cập nhật được thông tin mới, không nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo mới, từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy, trong đó có việc không thể đấu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đà Nẵng Tiếp tục nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đà Nẵng: Tiếp tục nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thanh niên Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thanh niên Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, những năm qua, thanh niên Quân đội đã ra sức rèn luyện, phấn đấu, giữ vững và phát huy phẩm chất chính trị; sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, vất vả, đầy gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; trao thưởng các cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

(ĐCSVN) - Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu về tấm gương một nhà lãnh đạo có tư duy, tầm nhìn chiến lược, tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, mưu lược, sâu sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với Nhân dân và phong cách, lối sống giản dị, trong sáng… ​

Tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Học viện là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Học viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị cho sinh viên
Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị cho sinh viên

(ĐCSVN) - Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị là cơ sở quan trọng để sinh viên nghiên cứu, nắm vững và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

(ĐCSVN) - Hội thảo là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, đưa ra các luận cứ để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới
Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

(ĐCSVN) - “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý mà Nhân dân ta đã tôn vinh và trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam gần 80 năm qua đã khẳng định: “Bộ đội Cụ Hồ” là sự biểu hiện ở tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hoá Việt Nam, của sự hoà quyện giữa dân tộc và giai cấp, truyền thống và lịch sử, trở thành giá trị tiêu biểu cho con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và là một biểu trưng độc đáo của văn hoá quân đội cách mạng.

Chủ nghĩa Mác trong kỷ nguyên toàn cầu hoá
"Chủ nghĩa Mác trong kỷ nguyên toàn cầu hoá"

(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chủ nghĩa Mác trong kỷ nguyên toàn cầu hoá" là một sinh hoạt khoa học để chúng ta nghiên cứu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác. Đồng thời, trên cơ sở phân tích rõ bối cảnh quốc tế thay đổi để vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, nhất là những vấn đề lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này.

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng
Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu có dịp trao đổi về những bài học kinh nghiệm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc
Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học: Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc

(ĐCSVN) - Hội thảo là dịp để ​các học giả, nhà khoa học của Việt Nam và Trung Quốc - hai quốc gia xã hội chủ nghĩa cùng chia sẻ các kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, từ đó, lan tỏa hơn sức sống và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp tục vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

Đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội
Đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

(ĐCSVN) - Về bản chất, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Từ đó, làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các bước tiếp theo giống như kiểu “Cách mạng hoa hồng”, “Cách mạng cam”, “Cách mạng đường phố” đã được thực hiện thành công ở một số nước.

Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, Ban chỉ đạo 35 tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã tập huấn...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng trong tình hình mới
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học “Công tác dân vận trên không gian mạng - Vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” là diễn đàn để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác dân vận trên không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an giai đoạn hiện nay.

Bình Dương Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Bình Dương: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo bầu không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sơn La đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Sơn La đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các vấn đề, nội dung thảo luận tại hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào tình hình cụ thể của tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

“Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
“Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn ngày càng hiệu quả, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, trong đó, chú trọng đến phần xây “phủ xanh” thông tin tích cực; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

5 vấn đề cần lưu ý trong chuyển đổi số báo chí - xuất bản
5 vấn đề cần lưu ý trong chuyển đổi số báo chí - xuất bản

(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, Bộ đã và đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số lĩnh vực báo chí, xuất bản; qua đó, báo chí - xuất bản có bước chuyển mình nhanh chóng, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.