Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính trị trong học sinh, sinh viên

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính trị trong học sinh, sinh viên

(ĐCSVN) - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài tạo cho họ “sức đề kháng” để chống lại cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chậm tiến, đồng thời biết bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, hướng đến chân, thiện, mỹ.
Sức lan tỏa từ một cuộc thi bổ ích
Sức lan tỏa từ một cuộc thi bổ ích
(ĐCSVN) - Triển khai một cách bài bản, nghiêm túc và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu...
Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch...
Không thể đánh đồng hiện tượng với bản chất, cá nhân với tập thể
Không thể đánh đồng hiện tượng với bản chất, cá nhân với tập thể
(ĐCSVN) - Lợi dụng vi phạm của một số cán bộ, đảng viên, các thế lực phản động, thù địch tìm mọi cách hạ thấp uy tín nhằm phủ nhận tiến tới xóa bỏ vai...
Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đảng
Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đảng

(ĐCSVN) – Bên lề Hội thảo khoa học Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc - Giá trị lý luận và thực tiễn, do Học viện Chính trị khu vực III tổ chức vào 26/5 vừa qua, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III - Chủ trì Hội thảo, đã dành cho phóng viên cuộc trao đổi về tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đường cách mệnh” với vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đảng hiện nay.

Không thể xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 5
Không thể xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

(ĐCSVN) - Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII kết thúc, các thế lực thù địch, phản động đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị, nhất là việc thống nhất chủ trương thực hiện Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới…

Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) – Lợi dụng việc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thảo luận và thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, gây phân tâm trong dư luận.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về chính sách quốc phòng “bốn không”
Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về chính sách quốc phòng “bốn không”

​(ĐCSVN) - Các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên mọi lĩnh vực; trong đó, có lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Gần đây, nhân sự kiện chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine, chúng tìm mọi cách lại xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Bác, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá của đất nước
Phát huy vai trò của tuổi trẻ bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá của đất nước

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh bảo vệ nền văn hóa là nội dung rất quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ cả nước cần tích cực thực hiện nhiều biện pháp để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá của đất nước.

Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội
Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội

(ĐCSVN) - Mỗi cán bộ hội, đảng viên khi tham gia mạng xã hội (MXH) phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng. Đồng thời phải luôn theo dõi, giám sát và phản biện lại các luận điệu sai trái, mang tính chất thù địch.

Phối hợp xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Phối hợp xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng

(ĐCSVN)- Chiều 5/5, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh và Lữ đoàn 2 Bộ Tư lệnh 86 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong nắm tình hình, đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng liên quan đến TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025.

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(ĐCSVN) – Ngày 26/4/2022, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất (năm 2021 - 2022) và phát động Cuộc thi viết lần thứ hai (năm 2022 - 2023).

Sáng mãi tư tưởng của V I Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay
Sáng mãi tư tưởng của V.I.Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh của V.I.Lênin là dịp tiếp tục nghiên cứu làm rõ, khẳng định những di sản vĩ đại xuyên suốt thời đại của Người. Trong đó, tư tưởng về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã, đang định hướng, dẫn dắt cho sự nghiệp cách mạng của các đảng cộng sản, giai cấp vô sản và nhân dân lao động trong thời đại ngày nay.

Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới
Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(ĐSCVN) - Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa; đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực và khả thi trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn
Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

(ĐCSVN) – Theo TS. Nguyễn Văn Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước là hoàn toàn đúng đắn.

Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng
Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng

(ĐCSVN) - Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quân sự, an ninh mới đây trên thế giới, nhất là tranh chấp, xung đột trên Biển Đông, các thế lực thù địch (TLTĐ) đã tung ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) của Đảng. Cả lý luận và thực tiễn đã cho thấy, đường lối QPTD do Đảng ta xác lập từ trước đến nay là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, thủ đoạn nguy hiểm của thế lực thù địch
Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, thủ đoạn nguy hiểm của thế lực thù địch

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Dân chủ, nhân quyền là chiêu bài mà chúng vẫn dùng để lợi dụng kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở nước ta.

Bài 4 “Xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt
Bài 4: “Xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt

(ĐCSVN) – Để làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngoài vai trò quan trọng, nòng cốt của các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thì vai trò quản lý, định hướng của các cơ quan chủ quan đóng vai trò không nhỏ. Trong đó, các cơ quan chủ quản phải xác định “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, lâu dài.

Bài 3 Phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”
Bài 3: Phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống gần một thế kỷ trưởng thành, phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, để đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong, dẫn đường, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng đình: Báo chí cách mạng phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”, không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang đặt ra.

Bài 1 Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng
Bài 1: Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước
Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý chí, khát vọng của Nhân dân luôn là điều kiện căn cốt, là động lực chính yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn mà ý chí, khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương, đường lối khác nhau.

Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Cùng với cả nước kiên trì thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thời gian qua Bà Rịa – Vũng Tàu có đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng, qua một số cách làm tiêu biểu.

Tiếp thu những thành tựu văn minh của chủ nghĩa tư bản một cách khoa học, khách quan để phát triển
Tiếp thu những thành tựu văn minh của chủ nghĩa tư bản một cách khoa học, khách quan để phát triển

(ĐCSVN) - Đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa là con đường duy nhất đúng, phù hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Quá trình này tất yếu đòi hỏi sự kiên định và phát huy thành tựu cũng như khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cùng với đó, để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển đất nước, chúng ta cũng cần kế thừa một cách khoa học những tinh hoa mà lịch sử loài người đã đạt được trong chủ nghĩa tư bản. Tinh thần này được đồng chí Tổng bí thư của Đảng đề cập trong cuốn sách quan trọng của mình mới được công bố gần đây.

Cảnh giác với chiêu trò nguy hiểm
Cảnh giác với chiêu trò nguy hiểm

(ĐCSVN) - Ca ngợi, tán dương, thậm chí trao “giải thưởng” cho các đối tượng vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước là một trong những chiêu trò nguy hiểm của các thế lực phản động, thù địch. Điều này đòi hỏi chúng ta cần đề cao cảnh giác, đấu tranh vạch trần bản chất của chiêu trò nói trên.

Phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai
Phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai

(ĐCSVN) - Cuộc thi nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

“Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”
“Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bề rộng, chiều sâu, tầm cao lý luận, tính thực tiễn sinh động, phong phú, chứa đựng giá trị khoa học, tính cách mạng triệt để, tính nhân văn sâu sắc của sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ở nước ta... Trong đó Tổng Bí thư khẳng định một cách logic, khoa học, biện chứng về vai trò, vị trí và mối quan hệ của luận điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội
Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến thành quả phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đó chính là kết quả của việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, tiếp thu kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản cũng như phong trào công nhân quốc tế của toàn Đảng.