Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu, 08/03/2024 22:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV do Thành ủy Hà Nội phát động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội ấn nút phát động cuộc thi. 

Ngày 8/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV năm 2024.

Tham dự có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Việc tổ chức Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua Cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt là phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đáng chú ý, thông qua cuộc thì nhằm hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV năm 2024 với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, phát huy ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động cuộc thi. 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nêu rõ: Thông qua cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản yêu cầu, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng và  tổ chức hưởng ứng cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình góp phần vào thành công chung của cuộc thi cấp thành phố.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản lưu ý, các địa phương, đơn vị cần chú trọng quan tâm công tác định hướng lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị. Các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/5/2024.

Đối với cấp cơ sở, các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và cơ quan, đơn vị cùng cấp. Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi ở cấp TP: Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 TP) tại số 9 Ngô quyền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Thể lệ cuộc thi xem tại đây./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực