Đài Truyền hình Việt Nam với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đài Truyền hình Việt Nam với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các tin, bài, chương trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tạp chí Quốc phòng toàn dân với việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch
Tạp chí Quốc phòng toàn dân với việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch
(ĐCSVN) - Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn xác định, cùng với bài viết vạch trần quan điểm sai trái, thù địch, còn có bài viết nói lên những thành tựu...
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng nhiều tin, bài có giá trị định hướng chính trị sâu sắc; phân tích, luận giải, làm rõ những giá...
Báo chí Việt Nam là lực lượng tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí Việt Nam là lực lượng tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Các hoạt động báo chí đã và đang diễn ra mạnh mẽ, đầy thách thức đối với những người lãnh đạo, quản lý báo chí trước những âm mưu thủ đoạn...