Gần 5 000 tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Gần 5.000 tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) - Tính đến thời điểm kết thúc gửi tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nhận được 4.924 tác phẩm. Hội đồng Sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 196 tác phẩm vào chấm vòng Chung khảo.
Thái Nguyên Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Sáng ngày 04/7, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Thái Nguyên (Ban Chỉ...
Nhân dân biết cả đấy
Nhân dân biết cả đấy!
(ĐCSVN)- Phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Công tác...
Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng
Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu có dịp trao đổi về những bài học kinh nghiệm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc
Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học: Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc

(ĐCSVN) - Hội thảo là dịp để ​các học giả, nhà khoa học của Việt Nam và Trung Quốc - hai quốc gia xã hội chủ nghĩa cùng chia sẻ các kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, từ đó, lan tỏa hơn sức sống và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp tục vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

Đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội
Đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

(ĐCSVN) - Về bản chất, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Từ đó, làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các bước tiếp theo giống như kiểu “Cách mạng hoa hồng”, “Cách mạng cam”, “Cách mạng đường phố” đã được thực hiện thành công ở một số nước.

Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, Ban chỉ đạo 35 tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã tập huấn...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng trong tình hình mới
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học “Công tác dân vận trên không gian mạng - Vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” là diễn đàn để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác dân vận trên không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an giai đoạn hiện nay.

Bình Dương Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Bình Dương: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo bầu không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sơn La đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Sơn La đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các vấn đề, nội dung thảo luận tại hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào tình hình cụ thể của tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

“Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
“Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn ngày càng hiệu quả, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, trong đó, chú trọng đến phần xây “phủ xanh” thông tin tích cực; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

5 vấn đề cần lưu ý trong chuyển đổi số báo chí - xuất bản
5 vấn đề cần lưu ý trong chuyển đổi số báo chí - xuất bản

(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, Bộ đã và đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số lĩnh vực báo chí, xuất bản; qua đó, báo chí - xuất bản có bước chuyển mình nhanh chóng, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ngày 30 11 diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”
Ngày 30/11 diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

(ĐCSVN) - Sáng mai (30/11), tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.

Tư tưởng của Ph Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và phẩm chất nhân văn cao đẹp, luôn mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho nhân loại, Ph.Ăng-ghen đã luôn sát cánh cùng C.Mác nghiên cứu, chỉ ra quy luật tất yếu khách quan của quá trình vận động, biến đổi, phát triển xã hội loài người, từ đó khẳng định tiến trình phát triển của nhân loại sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Bài 1 Dựng nước gắn liền với giữ nước
Bài 1: Dựng nước gắn liền với giữ nước

(ĐCSVN) - Kế tục truyền thống dựng nước gắn liền với giữ nước của dân tộc, trong những năm qua, nhất là 10 năm gần đây thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Sáng 20/11, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) của tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, nhóm chuyên gia, cộng tác viên và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đại biểu ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh...

Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng
Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kèm theo sự phát triển công nghệ internet, cũng như các kỹ thuật, ứng dụng làm báo hiện đại đã, đang và sẽ tiếp tục thổi bùng cuộc cách mạng thông tin số. Rõ ràng, và thật khó có thể lảng tránh sự cạnh tranh khốc liệt thông tin giữa báo chí chính thống và mạng xã hội.

Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội
Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

(ĐCSVN) - Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bình Phước trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Bình Phước trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

(ĐCSVN) - Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bình Phước, lần thứ 3 năm 2023 do Ban chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước chủ trì tổ chức nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh.

Bài 3 Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù
Bài 3: Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù

(ĐCSVN) - Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách xuyên tạc, đòi xét lại chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta trong thời bình, trong đó đòi xóa bỏ chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Vì vậy, chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước
Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước

(ĐCSVN) – Ngày 7/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch
Nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch

(ĐCSVN) - Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch.

Nỗ lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hoà Vang
Nỗ lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hoà Vang

(ĐCSVN) – Là cơ quan đầu mối giúp cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp, triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 huyện Hoà Vang không ngừng tăng cường đội ngũ, mở rộng tuyên truyền các thông tin tích cực, kịp thời xoá gỡ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kỳ 2 Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa
Kỳ 2: Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa

(ĐCVN) - Đảng ủy Agribank luôn xác định rõ quan điểm, để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, yếu tố cốt lõi chính là con người. Theo đó, bên cạnh bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận, am hiểu về công nghệ và kỹ năng truyền thông, cần phải rèn luyện “tinh thần thép” và có những nỗ lực vượt bậc.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

(ĐCSVN) - Từ thực tế cuộc thi có thể thấy rõ ràng nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ; phê phán cái sai, cái tiêu cực.