Khẳng định cơ sở pháp lý của mô hình tự quản ở cộng đồng

Khẳng định cơ sở pháp lý của mô hình tự quản ở cộng đồng

(ĐCSVN) - Các đại biểu cùng thảo luận, trao đổi để bổ sung thêm những căn cứ lý luận và thực tiễn xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố; đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư giai đoạn hiện nay; xây dựng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mô hình tự quản…
Kiểm tra đến đâu, kết luận đến đó và kết luận đến đâu thì xử lý đến đó
Kiểm tra đến đâu, kết luận đến đó và kết luận đến đâu thì xử lý đến đó
(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị trực...
Tiếp tục nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ Văn phòng cấp ủy
Tiếp tục nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ Văn phòng cấp ủy
(ĐCSVN) – Trong thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, góp phần to lớn vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo,...
Bầu bố sung 2 Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Bầu bố sung 2 Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang và đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu bổ sung tham gia Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ...