Đề nghị Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết mới về vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

Đề nghị Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết mới về vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/12, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020”.
Thực hiện tốt kiểm soát tài sản, thu nhập là biện pháp để hạn chế tham nhũng
Thực hiện tốt kiểm soát tài sản, thu nhập là biện pháp để hạn chế tham nhũng
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác kê khai tài sản, thu nhập...
HĐND tỉnh Hà Giang thông qua 23 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Hà Giang thông qua 23 nghị quyết quan trọng
(ĐCSVN) - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 3/12, kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã hoàn...
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Thủ đô
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Thủ đô
(ĐCSVN) – Hội thảo là cơ hội để các đại biểu chia sẻ, phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng và...