Nhiều mô hình hiệu quả, hoạt động thiết thực làm theo Bác ở Thái Bình

Thứ sáu, 15/12/2023 10:05
(ĐCSVN) - Học tập và làm theo Bác tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang được xác định là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
 Nhân dân xã Thái Bình tham gia trồng cây ven lộ và vệ sinh môi trường (Ảnh: V.D)

Những năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của đơn vị. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hiệu quả, hoạt động thiết thực làm theo Bác.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thái Bình đã xây dựng Kế hoạch toàn khóa và hằng năm để thực hiện; nghiêm túc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm tới các tổ chức thành viên, cán bộ, công chức của cơ quan.

Nét riêng trong học tập và làm theo Bác tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc xã Thái Bình là đã gắn liền với công tác tuyên truyền, tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, bản sắc văn hóa tốt đẹp và sức mạnh con người, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa xã Thái Bình phát triển nhanh và bền vững.

Xác định học Bác phải bằng việc làm cụ thể, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã lựa chọn thực hiện việc làm theo cụ thể, thiết thực: Năm 2021: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; năm 2022, 2023: Duy trì có hiệu quả mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Triển khai thực hiện việc làm theo năm 2022, 2023 góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thói quen của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa trên địa bàn khu dân cư, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân về môi trường và an toàn xã hội. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của các tổ tự quản bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa. Khuyến khích cách làm mới, sáng tạo, đột phá, linh hoạt trong công tác phối hợp đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền nhân dân tự giác thực hiện hương ước, quy ước hoặc bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư. Hiện nay, trên địa bàn xã Thái Bình, trên 95% hộ gia đình ký và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống hằng ngày; trên 90% hộ gia đình tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường của thôn; trên 100% hộ gia đình nộp đủ các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Việc thực hiện và làm theo Bác tại Mặt trận Tổ quốc xã Thái Bình đã góp phần thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức thành viên rà soát, bám nắm việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Tuyên truyền đồng bào công giáo (trên địa bàn xã có 2 thôn có nhiều đồng bào theo đạo) thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư./.

V.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực