Phú Yên quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024-2025

Thứ ba, 12/12/2023 22:36
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TL)

Theo đó, chuyên đề này nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc triển khai chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên sẽ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024-2025 bằng hình thức trực tiếp ở cấp tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện, cơ sở vào đầu tháng 1/2024. Trong quý I/2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải hoàn thành việc đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 và các chương trình, kế hoạch về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong xây dựng và phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các chi bộ, hội, đoàn thể đưa nội dung chuyên đề năm 2024-2025 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề và trong chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung thảo luận những thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong xây dựng và phát triển ở địa phương, cơ quan, đơn vị trên tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 vào xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn dân, đoàn viên, hội viên về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội./.

KL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực