Viện Kiểm sát nhân dân Phúc Yên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Thứ sáu, 15/12/2023 11:32
(ĐCSVN) - Để việc học tập và làm theo Bác được triển khai hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của đơn vị.
Cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND thành phố Phúc Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: T.A)

Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Phúc Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát nhân dân “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trong đó, chi bộ chú trọng lồng ghép việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị với các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên...

Chi ủy đã lấy 5 đức tính Bác Hồ dạy cán bộ kiểm sát là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Phát động phong trào thi đua “Kiểm sát viên Phúc Yên làm theo lời Bác” gắn với khẩu hiệu hành động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm với công việc; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên.

Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, từ đó, chủ động đề ra các giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Thông qua việc học tập và làm theo lời Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên Viện KSND thành phố luôn có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật và quy định về những điều đảng viên không được làm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Trong công tác chuyên môn, chi bộ luôn thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện với các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ. Năm 2023, Viện KSND thành phố Phúc Yên tiếp nhận 239 tin tố giác, tin báo tội phạm, đã kiểm sát và phân loại với cơ quan điều tra để xử lý, giải quyết dứt điểm 209 tin báo, đạt tỷ lệ 88%.

Công tác kiểm sát điều tra, tạm giữ, tạm giam và phê chuẩn các lệnh của cơ quan điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và không làm oan, sai người vô tội... Qua đó, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.../.

T.A

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực