Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức điều hành kinh doanh tại VNPT-VinaPhone

Thứ bảy, 06/01/2024 16:01
(ĐCSVN) - Vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế và những thách thức mới của thị trường viễn thông, VNPT VinaPhone đã có những thay đổi quyết liệt trong việc đổi mới mô hình điều hành kinh doanh và từng bước gặt hái được những thành tựu đáng kể. Trong đó, vai trò của cấp ủy Đảng Tổng Công ty đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, điều hành…

Vào cuộc đồng bộ, gặt hái thành công

Những năm qua, Đảng uỷ Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện bằng việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết và chương trình hành động, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đối với Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, các cấp uỷ trực thuộc, người đứng đầu đơn vị và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên được Đảng ủy Tổng công ty đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ VNPT VinaPhone chỉ đạo đảng ủy, chi ủy trực thuộc lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng đến các tổ chức đoàn thể, truyền thông kịp thời đến cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định tư tưởng, nhận thức đúng về chủ trương cơ cấu lại Tập đoàn, tối ưu các nguồn lực, sắp xếp lại tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đáng chú ý, Đảng ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt đến các tổ chức đoàn thể và cán bộ công nhân viên xác định rõ những khó khăn, thuận lợi trong môi trường kinh doanh để mỗi người xác định nhiệm vụ của mình từ đó nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới để tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn...

Năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số  224 -NQ/ĐUTCT, ngày 16/01/2023 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai 04 nhóm giải pháp sản xuất kinh doanh trọng tâm: Tổ chức kinh doanh dịch vụ di động; Tổ chức kinh doanh dịch vụ băng rộng cố định và MyTV; Tổ chức Kinh doanh Dịch vụ số Doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; Đổi mới cơ chế chi phí nhân công, tiền lương, tiền thưởng...

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả Tổng Công ty, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổng lợi nhuận toàn Tổng Công ty năm 2023 dự kiến đạt 1.610 tỷ đồng, hoàn thành 100,1% kế hoạch; tổng doanh thu năm 2023 ước đạt 42.029 tỷ đồng, hoàn thành 94,4% kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước (dự kiến) 1.256 tỷ đồng;  thu nhập bình quân người lao động dự kiến 29,87 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,2% so thực hiện năm 2022....

Đáng chú ý, việc đổi mới mô hình điều hành kinh doanh dịch vụ cốt lõi mặc dù mới triển khai từ giữa năm 2023 và cần phải tiếp tục hoàn thiện nhưng bước đầu, đã mang lại những kết quả tích cực: Dịch vụ di động, tính đến hết tháng 10/2023 tăng trưởng bằng 100,26% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thuê bao di động phát triển mới đạt trên 5 triệu thuê bao, tăng trưởng gần 140% so với cùng kỳ năm 2022, đem lại doanh thu phát triển mới tăng trưởng gần 140% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với các chương trình di động hiện hữu cũng chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, tỷ lệ thuê bao chu kỳ dài gia hạn trên toàn kênh tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2022. Các thuê bao mua gói cũng phát triển nhanh, với mức doanh thu tăng trưởng gần 30%/tháng… Các dịch vụ băng rộng cố định và MyTV cũng đạt vượt so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc những thay đổi về chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyển đổi số, VNPT VinaPhone cũng không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu nhất. Theo Báo cáo mới nhất của “Vietnam Internet Performance Report Q2” của Ookla Speedtest thì VinaPhone là mạng di động có tốc độ nhanh nhất Việt Nam với tốc độ download trung bình đạt mức 52,39 Mbps. Điều này cho thấy sự quyết tâm của VNPT VinaPhone trong việc chinh phục sự hài lòng của khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh trong ngành.

Những yêu cầu mới của thời đại đối với việc tổ chức kinh doanh

Chia sẻ về hành trình đầy tự hào của VNPT VinaPhone, TS. Nguyễn Văn Tấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty cho biết, VNPT VinaPhone được thành lập từ năm 2015, trên cơ sở các Công ty dọc và bộ phận kinh doanh tại 63 Viễn thông tỉnh/thành phố, được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giao nhiệm vụ là đơn vị chủ lực tổ chức triển khai kinh doanh các sản phẩm dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin của Tập đoàn cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, nhóm sản phẩm dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ di động, băng rộng cố định và MyTV của Tổng công ty đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của Tập đoàn. Sự đa dạng về nguồn nhân lực, về văn hóa vùng miền, về nền tảng hoạt động kinh doanh… đã tạo ra lợi thế đa sắc màu trong kinh doanh của VNPT VinaPhone...

TS. Nguyễn Văn Tấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty VNPT VinaPhone. Ảnh: TL

Đặt trong bối cảnh số hóa toàn cầu và chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra toàn diện trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, với mục tiêu khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, VNPT VinaPhone đã sớm đặt ra bài toán về chuyển đổi số, quyết liệt triển khai những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa việc chuyển đổi số toàn diện, chuyển đổi số ở mọi hoạt động của doanh nghiệp.

“Việc đổi mới mô hình điều hành kinh doanh dịch vụ cốt lõi, từ đó nâng cao năng lực điều hành, tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng trưởng bền vững là hết sức cần thiết đối với VNPT Tổng công ty. Khó khăn nhất, thử thách lớn nhất đặt ra buộc VNPT VinaPhone phải vượt qua là thay đổi tư duy chỉ đạo, điều hành”, TS. Nguyễn Văn Tấn nhấn mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUĐT ngày 14/7/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Đổi mới mô hình kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh đảm bảo tăng trưởng bền vững của Tập đoàn; chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đã định hướng những nội dung đổi mới quan trọng của mô hình điều hành kinh doanh dịch vụ cốt lõi.

Đầu tiên, là việc đổi mới mô hình điều hành kinh doanh sao cho vừa phải đảm bảo tính tổng thể, hệ thống, đồng bộ, năng động, liên tục đổi mới sáng tạo, vừa phải đảm bảo tính kế thừa và phát huy hiệu quả của VNPT tại các cấp Tập đoàn/Tổng công ty và địa bàn tỉnh, thành phố trên cơ sở đổi mới mô hình điều hành kinh doanh tại khối tập trung của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông và các Trung tâm kinh doanh VNPT tỉnh/thành phố; đảm bảo sự điều hành xuyên suốt của Tập đoàn/Tổng công ty đến từng địa bàn và đến người lao động.

Tiếp đến là điều hành tổ chức kinh doanh theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh tương tác của khách hàng với VNPT thông qua các ứng dụng online, hệ sinh thái do VNPT xây dựng hoặc kết hợp với các đối tác triển khai; từ đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng, gắn bó khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VNPT.

Đặc biệt, việc đổi mới mô hình điều hành kinh doanh phải dựa trên phân tích dữ liệu lớn tạo ra nguồn thu mới nhờ tiếp cận thông tin giá trị về khách hàng trong bối cảnh rộng hơn và ngày càng dựa vào kết quả phân tích cũng như trí tuệ của phần mềm để đưa ra đánh giá, nhận định phù hợp. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với VNPT VinaPhone để có thể đưa ra những quyết sách, chiến lược cụ thể phục vụ cho công tác kinh doanh.

Không chỉ vậy, việc tăng cường phân cấp, phân quyền; triển khai các cơ chế tạo động lực mạnh mẽ cho lực lượng bán hàng và gắn trách nhiệm của từng cá nhân các cấp trong quá trình triển khai kinh doanh cũng được đặt ra với từng đơn vị trực thuộc.

Để triển khai định hướng đổi mới mô hình điều hành kinh doanh dịch vụ cốt lõi đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động tại 63 tỉnh/thành phố, Đảng bộ Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đã ban hành Kết luận số 336-KL/ĐUTCT ngày 28/6/2023 về Đổi mới mô hình kinh doanh dịch vụ cốt lõi, trong đó các nội dung đổi mới cơ bản gồm có chuẩn hóa mô hình điều hành: Mô hình hóa hành trình trải nghiệm khách hàng toàn trình trên môi trường online/offline đối với các dịch vụ cốt lõi.

Từ đó, gắn nhân sự (nhân viên, quản lý) chịu trách nhiệm thực hiện tại từng điểm chạm; Minh bạch nhiệm vụ từng cấp: Thực hiện mô tả công việc rõ ràng, cụ thể cho từng chức danh tại từng điểm chạm để đảm bảo công việc rõ ràng, minh bạch, không chồng chéo và hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng tốt nhất. Từng vị trí chức danh đều có chỉ tiêu đo đếm tiến trình thực thi nhiệm vụ cụ thể, đo đếm được bằng các công cụ công nghệ thông tin; Tường minh về cơ chế: Triển khai các cơ chế thúc đẩy tập thể, cá nhân người lao động gắn với kết quả kinh doanh nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho từng chức danh, từng điểm chạm trên hành trình trải nghiệm khách hàng nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của cán bộ công nhân viên để phục vụ khách hàng tốt nhất; Đưa dữ liệu phục vụ kinh doanh: Dữ liệu phục vụ điều hành, bán hàng được tối ưu hóa và cung cấp đến người lao động để nâng cao năng suất lao động tại tất cả các vị trí công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TS.Nguyễn Văn Tấn, cũng thắn thắn thừa nhận, Tổng Công ty cũng bộc lộ những điểm còn hạn chế, thể hiện ở kết quả kinh doanh của một số nhóm tỉnh/thành phố duy trì tăng trưởng liên tục trong nhiều năm nhưng vẫn có nhiều địa phương không đạt mức tăng trưởng kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân chính của sự hạn chế đó là hoạt động điều hành tổ chức kinh doanh chưa thực sự bài bản, chuẩn tắc trên toàn hệ thống, từ đó dẫn đến các điểm tắc nghẽn trong công tác triển khai kinh doanh tại một số địa bàn tỉnh/thành phố; các hoạt động điều hành, chương trình hành động của Tổng Công ty triển khai xuống một số địa bàn chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ, khoa học và hiệu quả để mang lại kết quả cuối cùng là tăng trưởng doanh thu, thị phần dịch vụ.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông truyền thống lại đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức đến từ xu hướng giảm nhu cầu sử dụng dịch vụ thoại, tin nhắn SMS của khách hàng; sự cạnh tranh gay gắt của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước và quốc tế cũng như sự thắt chặt quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm… Tương lai của các dịch vụ viễn thông truyền thống còn bị “đe dọa” bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT, mạng ảo, robotics, phần mềm điều khiển eKYC… đang từng bước làm thay đổi thói quen của khách hàng. Từ một lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao, ngành viễn thông Việt Nam lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm dần đều, năm 2022 chỉ tăng 1,6%.

Trong bối cảnh đó, đòi hỏi VNPT VinaPhone tiếp tục phải thay đổi phương thức tổ chức kinh doanh dịch vụ để đáp ứng vượt trội nhu cầu của khách hàng, tận dụng các ưu thế về hạ tầng, mạng lưới, công nghệ, nguồn nhân lực… để dành được lợi thế cạnh tranh trên thương trường.

Những bài học kinh nghiệm

Theo TS.Nguyễn Văn Tấn, để có được kết quả như trên, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực trong triển khai của Tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên Tổng công ty, phải kể đến vai trò lãnh đạo, định hướng kịp thời và đúng đắn của Cấp ủy Đảng đối với các hoạt động kinh doanh của đơn vị. Việc đưa tư duy chuyển đổi số và tư duy điều hành dữ liệu vào sản xuất kinh doanh đúng đắn đã giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn, khống chế được sự suy giảm chung của thị trường và đang củng cố để tăng trưởng bền vững.

Quá trình triển khai, Đảng bộ Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là công tác tổ chức triển khai cần có sự chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng ủy Tập đoàn đến các Đảng bộ tại các Tổng Công ty/Công ty thành viên. Tại các Đảng bộ Tổng Công ty/Công ty thành viên cần có các nghị quyết chuyên đề chỉ đạo đến các đảng bộ/chi bộ trực thuộc nhằm thông suốt về tư tưởng và phát huy sức mạnh tổng lực của cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên trong việc triển khai chương trình hành động.

Bên cạnh sự phối hợp của các Tổng Công ty/Công ty thành viên, nhất thiết có sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn để giải quyết các nút thắt, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đặc biệt là những nút thắt về nguồn nhân lực, cơ chế cho các công ty thành viên trong việc triển khai các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, đòi hỏi nhiều nguồn lực.

 Cần có đội ngũ chuyên gia là các đảng viên ưu tú, sẵn sàng làm việc không kể ngày đêm, vừa để triển khai hiệu quả các chương trình hành động, vừa là lá cờ đầu để làm gương cho cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên noi theo và triển khai chương trình tại các địa bàn.

Cùng với đó, khối tập trung tại Tổng Công ty cần sát sao, nắm chắc hoạt động của VNPT địa bàn tỉnh/thành phố cũng như tình hình của địa bàn; từ đó đưa ra các phương án triển khai phù hợp với năng lực quản lý của VNPT địa bàn tỉnh/thành phố, với mục tiêu cuối cùng là triển khai hiệu quả, thực chất, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất chính là các chủ trương của Đảng phải được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, từ đó giúp cho việc triển khai đúng hướng, làm đúng việc và mang lại hiệu quả thực chất; Kết hợp từ quan điểm bao trùm đến chương trình chi tiết, từ chủ trương, đường lối đến hành động thực thi cụ thể. Các chương trình hành động cụ thể này lại góp phần kiểm chứng tính đúng đắn của chủ trương.

“Kinh doanh dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin nói chung và triển khai có hiệu quả mô hình điều hành kinh doanh dịch vụ cốt lõi trong lĩnh vực viễn thông nói riêng sẽ còn gặp nhiều thách thức trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Tổng Công ty/Công ty/VNPT địa bàn tỉnh/thành phố, hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng kết quả kinh doanh của VNPT VinaPhone cũng như toàn Tập đoàn VNPT sẽ có những khởi sắc trong năm 2024 và các năm tiếp theo, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra”, TS. Nguyễn Văn Tấn khẳng định./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực