Huyện Đoàn Yên Lạc: Nâng cao tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Thứ hai, 18/12/2023 16:31
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, Huyện Đoàn Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Từ đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn, làm thất bại thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, nâng cao tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Các cơ sở đoàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực (Ảnh: D.H) 

Nhằm phát huy vai trò của ĐVTN trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Huyện Đoàn Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả giúp ĐVTN nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng, chống các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương.

Bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho ĐVTN, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được chú trọng bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi sinh hoạt Đoàn - Đội, giao lưu truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ”…

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, đợt sinh hoạt chính trị tìm hiểu về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Huyện Đoàn đã duy trì hoạt động CLB lý luận trẻ với 19 thành viên, coi đây là lực lượng nòng cốt, xung kích trong các hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho các ĐVTN.

Phong trào tập hợp ĐVTN thường xuyên được chú trọng nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Đến nay, gần 80% ĐVTN đã tham gia các tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

Xác định ĐVTN là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên ưu tú cho Đảng kết nạp được quan tâm. Hằng năm, các cơ sở Đoàn cử, giới thiệu gần 300 ĐVTN đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức kết nạp gần 130 đảng viên.

Nhằm nâng cao “sức đề kháng” cho ĐVTN trước những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và âm mưu của các thế lực thù địch, Huyện Đoàn đã thành lập các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm face book, zalo… đăng tải, chia sẻ những văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành, định hướng thông tin dư luận của cấp trên, các bài viết, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt, những câu chuyện nhân văn…

Đồng thời thường xuyên tuyên truyền nâng cao kỹ năng sử dụng, khai thác mạng xã hội giúp mỗi cán bộ, ĐVTN có nhận thức đúng, thái độ kiên quyết phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, Huyện Đoàn đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% cơ sở đoàn theo chuyên đề của từng năm, phát động phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tại các cấp bộ đoàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương, cá nhân điển hình, việc làm hay, sáng tạo. Qua đó, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, tấm gương tốt, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của ĐVTN.

Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp bộ đoàn huyện Yên Lạc đã làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận cho ĐVTN, tích cực tham gia xây dựng Tổ quốc, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của ĐVTN trong việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn, ổn định tình hình an ninh, chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, có tác động tích cực đến đời sống nhưng cũng bộc lộ nhiều mặt trái, vì vậy, đòi hỏi mỗi ĐVTN cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

K.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực