Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ

Thứ năm, 14/12/2023 09:21
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tham mưu đề xuất, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng; phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; là tỉnh đi đầu hoàn thành thành lập 177/177 chi bộ, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sáng chiến đấu, xây dựng các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng; chủ động phối hợp với các lực lượng thường xuyên nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia; chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị chất lượng, hiệu quả; tổ chức tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa giáo dục cao, an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước địa phương được đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sỹ được đảm bảo tốt.

Với những thành tích, kết quả toàn diện, xuất sắc, năm 2023 lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đánh giá là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng khối thi đua Lực lượng vũ trang 9 tỉnh, thành phố và đề nghị tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Khối thi đua nội chính tỉnh đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.  

Năm 2024 đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới cao hơn. Để xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Trong đó tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng các thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc chế độ SSCĐ; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, tham gia giải quyết có hiệu quả, đúng quy định những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách xã hội và hậu phương quân đội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới; chỉ đạo đảm bảo vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi ủy theo tinh thần trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo; coi trọng kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra, để năm 2024 thực hiện các nhiệm vụ toàn diện hơn, vững chắc hơn, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ xác định rõ những chỉ tiêu cốt lõi trong lãnh đạo chỉ đạo. Trong đó tập trung cho các chỉ tiêu xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; chỉ tiêu xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh, toàn diện, chính quy; phấn đấu trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 5 địa phương cấp huyện còn lại xây dựng căn cứ chiến đấu, những địa phương đã xây dựng căn cứ chiến đấu tập trung xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật.

Yêu cầu đặt ra là phải nắm chắc tình hình để dự báo chính xác theo đúng phương châm tích cực, từ xa, sớm, từ cơ sở, không để bị động trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trên địa bàn.

Để làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phải tổ chức quán triệt, cụ thể hóa sáng tạo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; tổ chức tốt các hoạt động hướng về các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2024 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang toàn tỉnh, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội; rà soát quỹ đất để xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong đó lưu ý duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, công tác huấn luyện chiến sĩ; xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực