6 tháng Thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7 858 đảng viên

6 tháng: Thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên

(ĐCSVN) – Đây là số liệu được cung cấp tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 10/7. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
Hà Nội Quyết tâm cao độ đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7 năm 2024
Hà Nội: Quyết tâm cao độ đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% năm 2024
(ĐCSVN) - Trong 6 tháng cuối năm 2024, thành phố Hà Nội bám sát tinh thần chỉ đạo "5 quyết tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh" của Chính phủ để đạt mục...
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(ĐCSVN) - Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng,...
Chăm lo, xây dựng công việc “gốc” của Đảng
Chăm lo, xây dựng công việc “gốc” của Đảng
(ĐCSVN) - Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, giải pháp đòn bẩy trong công tác cán bộ của Hà Nội là thông qua thực hiện Chỉ thị số 24...
Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Hình mẫu thanh niên phù hợp với các hệ giá trị sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ tuổi đều có hoài bão lớn lao. Có hoài bão, có niềm tin, có lý tưởng lớn lao mới có thể quy hoạch cuộc đời cho bản thân mình, lập kế hoạch dài hạn cho chính mình...

Ba Đình cần tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024
Ba Đình cần tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, cần tổ chức tốt các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tập trung thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

Hải Dương Giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ 9 12 vụ án
Hải Dương: Giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ 9/12 vụ án

(ĐCSVN) – Ngày 19/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã họp phiên thứ 5 để thảo luận, đánh giá, cho ý kiến về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, chương trình công tác năm 2024, kết quả 04 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và tiến độ giải quyết các vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Quảng Ninh trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023
Quảng Ninh trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023

(ĐCSVN) - Ngày 18/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Huyện Đoàn Yên Lạc Nâng cao tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
Huyện Đoàn Yên Lạc: Nâng cao tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

(ĐCSVN) - Với vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, Huyện Đoàn Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Từ đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn, làm thất bại thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, nâng cao tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tam Đảo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở
Tam Đảo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở

(ĐCSVN) - Để tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tam Đảo đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ (QCDC) theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

(ĐCSVN) - Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị
Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Trong tiến trình cách mạng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng; coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, trong từng thời kỳ cách mạng khác nhau, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, từ đó có sự nhận thức và quan điểm chỉ đạo khác nhau về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng
Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác dân vận và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

(ĐCSVN) - Cùng với vai trò là tổ chức tài chính ngân hàng, Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng việc xây dựng một chi bộ trong sạch, vững mạnh tại đơn vị, không chỉ là một mục tiêu quan trọng mà còn là một bước đi trong hành trình phát triển bền vững của đơn vị.

Bắc Giang Chú trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ
Bắc Giang: Chú trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ

(ĐCSVN) - Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, những năm qua Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thường xuyên chú trọng công tác này cả về đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ.

Tổng cục Thuế Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Tổng cục Thuế: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

(ĐCSVN) - Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế mới ban hành Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế chú trọng triển khai.

Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030
Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, đề án quan trọng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, một số nội dung khác.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) - Thời gian qua, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên.

Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên
Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) – Cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương” đề cao trách nhiệm, lan tỏa, khơi dậy tinh thần nêu gương, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xem xét thi hành kỷ luật đảng viên
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xem xét thi hành kỷ luật đảng viên

(ĐCSVN) - Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 33 đến Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét, đề nghị kỷ luật và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên sai phạm tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Bắc Kạn Nhiều chuyển biến trong đổi mới công tác xây dựng Đảng
Bắc Kạn: Nhiều chuyển biến trong đổi mới công tác xây dựng Đảng

(ĐCSVN) - Thời gian qua, cùng các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.