Lai Châu Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03 về phát triển rừng bền vững

Lai Châu: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03 về phát triển rừng bền vững

(ĐCSVN) – Sáng 20/11, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Hà Nội Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác khuyến học
Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác khuyến học
(ĐCSVN) – Thành ủy Hà Nội huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành...
Đảng ủy Bộ GD ĐT quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy Bộ GD&ĐT quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(ĐCSVN) - Ngày 14/11, Đảng ủy Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư...
Hiệu quả lớn từ một mô hình dân vận khéo
Hiệu quả lớn từ một mô hình dân vận khéo
(ĐCSVN) - Việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh luôn luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình quan...
Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

(ĐCSVN) - Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị
Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Trong tiến trình cách mạng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng; coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, trong từng thời kỳ cách mạng khác nhau, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, từ đó có sự nhận thức và quan điểm chỉ đạo khác nhau về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng
Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác dân vận và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

(ĐCSVN) - Cùng với vai trò là tổ chức tài chính ngân hàng, Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng việc xây dựng một chi bộ trong sạch, vững mạnh tại đơn vị, không chỉ là một mục tiêu quan trọng mà còn là một bước đi trong hành trình phát triển bền vững của đơn vị.

Bắc Giang Chú trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ
Bắc Giang: Chú trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ

(ĐCSVN) - Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, những năm qua Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thường xuyên chú trọng công tác này cả về đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ.

Tổng cục Thuế Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Tổng cục Thuế: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

(ĐCSVN) - Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế mới ban hành Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế chú trọng triển khai.

Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030
Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, đề án quan trọng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, một số nội dung khác.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) - Thời gian qua, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên.

Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên
Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) – Cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương” đề cao trách nhiệm, lan tỏa, khơi dậy tinh thần nêu gương, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xem xét thi hành kỷ luật đảng viên
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xem xét thi hành kỷ luật đảng viên

(ĐCSVN) - Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 33 đến Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét, đề nghị kỷ luật và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên sai phạm tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Bắc Kạn Nhiều chuyển biến trong đổi mới công tác xây dựng Đảng
Bắc Kạn: Nhiều chuyển biến trong đổi mới công tác xây dựng Đảng

(ĐCSVN) - Thời gian qua, cùng các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023
Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023

(ĐCSVN) - Nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, những tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, định hướng toàn Ngành triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước đã đề ra.

Nửa nhiệm kỳ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Nửa nhiệm kỳ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

(ĐCSVN) - Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, qua nửa nhiệm kỳ, Sở Công Thương tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đảng bộ Cục Quản lý Giá đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ Cục Quản lý Giá đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

(ĐCSVN) - Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Cục Quản lý Giá đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; kịp thời lãnh đạo thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng
Phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, trải qua 19 nhiệm kỳ lãnh đạo, qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa phong trào cách mạng Thái Bình hòa nhịp với phong trào cách mạng cả nước, đến với thành công, thắng lợi.

Huyện Lạc Sơn kết hợp giữa xây và chống trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng
Huyện Lạc Sơn: kết hợp giữa xây và chống trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo 35 huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) xác định việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trước hết phải vào cuộc, phải "đả thông” tư tưởng ngay trong địa phương, ngành mình, cơ quan, đơn vị mình; phải tuyên truyền mạnh mẽ cái cốt lõi "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Bộ Công Thương Chú trọng công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ
Bộ Công Thương: Chú trọng công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ

(ĐCSVN) - Luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng của Đảng trong công tác cán bộ nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát triển toàn diện về năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: ‘‘Cán bộ là cái gốc của mọi công việc“, ‘‘Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Thái Bình Triển khai giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ
Thái Bình: Triển khai giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ

(ĐCSVN)- Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 13/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng Ninh Bình đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu
Ngành tổ chức xây dựng Đảng Ninh Bình đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống "trung thành, tận tụy, trung thực, gương mẫu", thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình đã đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước nói chung, sự phát triển của tỉnh nói riêng.