Chi nhánh ngân hàng Vietcombank xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ hai, 04/12/2023 21:44
(ĐCSVN) - Cùng với vai trò là tổ chức tài chính ngân hàng, Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng việc xây dựng một chi bộ trong sạch, vững mạnh tại đơn vị, không chỉ là một mục tiêu quan trọng mà còn là một bước đi trong hành trình phát triển bền vững của đơn vị.
Ảnh minh họa (Ảnh: V.T)  

Chi bộ trong sạch tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, tạo động lực cho sự sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và cống hiến cho cộng đồng. Điều này đòi hỏi sự tập trung và thực hiện đồng thuận của toàn bộ cán bộ, nhân viên và lãnh đạo ngân hàng. Việc tạo ra một môi trường làm việc trong sạch và minh bạch không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh doanh mà còn xây dựng niềm tin của khách hàng và cộng đồng đối với ngân hàng.

Theo đó, hằng năm căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy Vietcombank, của đơn vị, chi bộ xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị 06-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi ủy chi bộ lập kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân công đảng viên chuẩn bị chu đáo nội dung trình bày, rút ra bài học cho bản thân, những bài học kinh nghiệm trong công tác đảng cũng như công tác chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chi ủy xem đây là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm; thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phát huy vai trò của người đứng đầu.

Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ trở thành tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì khách hàng, vì sự nghiệp cách mạng.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy luôn nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên. Chi bộ luôn tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chủ trưởng của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định.

Mục tiêu chính của việc xây dựng Đảng trong sạch tại Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng là tạo nên một tổ chức chất lượng, nơi mọi thành viên đều tuân thủ đạo đức, thể hiện lòng trung thành và trách nhiệm với công việc và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng cũng như đất nước. Để đạt được mục tiêu này tất cả các hoạt động của chi nhánh đều phải tuân thủ đạo đức và luật pháp, thông tin về hoạt động ngân hàng phải được công bố đầy đủ và minh bạch. Chi ủy cần phải là tấm gương về đạo đức, minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Thực hiện các hoạt động mẫu mực, tuân thủ luật pháp và chấp hành các quy định Đảng.

Chi bộ luôn tạo môi trường làm việc thoải mái, khuyến khích sự hợp tác và giao tiếp tốt giữa các thành viên. Tích hợp yếu tố đạo đức vào tiêu chí đánh giá hiệu suất của nhân viên và lãnh đạo; thúc đẩy việc thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong công việc. Đảm bảo tất cả các hoạt động kinh doanh và quản lý đều tuân thủ đạo đức và luật pháp. Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý rủi ro đạo đức để ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo tạo cơ hội cho các thành viên tham gia vào các khóa đào tạo, chương trình phát triển cá nhân để nâng cao năng lực và tư duy. Vietcombank chú trọng vào tuyển chọn và đào tạo những cán bộ có phẩm chất đạo đức cao, kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng lãnh đạo xuất sắc. Điều này giúp đảm bảo sự lãnh đạo chất lượng và sự phát triển bền vững của ngân hàng.

Đồng thời, chi bộ cũng khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp ý kiến để đưa ra các giải pháp mới cho sự phát triển bền vững; thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo sự thực hiện chính xác và minh bạch của các hoạt động chi bộ./.

N.Y

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực