Tam Đảo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ hai, 18/12/2023 15:32
(ĐCSVN) - Để tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tam Đảo đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ (QCDC) theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: T.H)

Từ một xã miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, đến nay, bộ mặt nông thôn ở xã Minh Quang có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Có được thành quả ấy là nhờ cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện tốt QCDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xã chủ động công khai các chủ trương, chính sách, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để cán bộ, nhân dân biết. Trên cơ sở đó, nhân dân được nắm bắt thông tin, tham gia bàn bạc, quyết định nhiều công việc quan trọng gắn với lợi ích thiết thực của người dân.

Năm 2023, Minh Quang là một trong những địa phương thực hiện xây dựng thí điểm Làng văn hóa kiểu mẫu (LVHKM). Để việc triển khai đạt kết quả cao, ngay sau khi có chủ trương của tỉnh, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống thôn Bàn Long nắm bắt tình hình, thông tin đến chi bộ, Ban Công tác mặt trận và nhân dân về chủ trương xây dựng thí điểm LVHKM. Tổ chức nhiều hội nghị để quán triệt, triển khai Đề án xây dựng thí điểm mô hình LVHKM của tỉnh.

Trong quá trình triển khai, các hoạt động liên quan đến xây dựng LVHKM như phương án đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng khu thiết chế văn hóa - thể thao; kinh phí đầu tư xây dựng, các khoản thu, chi… đều được niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn và được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

Nhờ phát huy tốt QCDC, quá trình triển khai xây dựng LVHKM ở thôn Bàn Long luôn được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực. Đến nay, thôn đã vận động nhân dân hiến hơn 240m2 đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp hơn 300 triệu đồng, hơn 500 ngày công lao động để chỉnh trang đường làng, ngõ, xóm; cải tạo đình, chùa; xây dựng quỹ khuyến học…

Trong thực hiện QCDC, các cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư; phương án đền bù, hỗ trợ, khi Nhà nước thu hồi đất; một số chế độ, chính sách về xây dựng LVHKM.

Các xã, thị trấn còn tổ chức họp dân để công khai, bàn bạc các công việc liên quan trực tiếp đến người dân như chủ trương và mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu dân cư, các công trình xây dựng có vốn Nhà nước và nhân dân cùng làm, các quy ước, hương ước của cộng đồng, các quy định, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và các nội dung liên quan đến xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng…

Ngoài công khai những chủ trương, chính sách, thông báo cho người dân được biết, được bàn bạc, thống nhất, các xã, thị trấn còn quan tâm thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã làm chuyển biến phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân… Từ đó, ý thức làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên người dân tích cực góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng ấm no, tiến bộ.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Tam Đảo tiếp tục cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trong thực hiện QCDC, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm./.

T.H

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực