Quảng Ninh trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023

Thứ hai, 18/12/2023 19:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 18/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác của ngành là “Tập trung hoàn thiện hệ thống lịch sử Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân”. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, ngành Tuyên giáo tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động công tác tuyên truyền, định hướng, xử lý thông tin báo chí; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức thành công các hội thảo cấp quốc gia; các cuộc thi, giải thưởng của tỉnh...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trong công tác đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có sự chủ động, kịp thời thông tin các chủ trương, định hướng chỉ đạo của tỉnh tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; triển khai tham mưu sơ kết, tổng kết 19 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh bảo đảm bài bản, chất lượng… 

 Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng. 

Năm 2024, ngành Tuyên giáo của tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác lý luận chính trị; trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. Đồng thời, nghiên cứu Nghị quyết 17 của Tỉnh uỷ để vận dụng vào công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử và văn hóa truyền thống vùng đất con người Quảng Ninh trong Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, các Trung tâm chính trị cấp huyện, đặc biệt tại các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng, giữ gìn, phát huy các đặc trưng của con người Quảng Ninh “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”, để văn hóa, con người Quảng Ninh thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực công tác, đổi mới về nội dung và phương thức thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện mang tính tích cực của các cơ quan báo chí; quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu quả.

Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải A Báo chí về xây dựng Đảng năm 2023. 

Tại hội nghị, Ban tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2023 đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Quảng Ninh tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng với quy mô ngày càng lớn, thu hút được đông đảo các nhà báo, phóng viên, đội ngũ cộng tác viên.

Số lượng tác phẩm báo chí tham dự giải tăng mạnh so với những năm trước với 249 tác phẩm tham gia ở các loại hình, tăng 33% so với năm 2022, tăng 52% so với năm 2021, trong đó báo in: 36 tác phẩm; truyền hình: 42 tác phẩm; phát thanh: 43 tác phẩm; báo điện tử: 91 tác phẩm; ảnht báo chí: 37 tác phẩm.

Ban Tổ chức đã lựa chọn được 60 tác phẩm vào vòng chung khảo và thống nhất lựa chọn 46 tác phẩm có chất lượng cao để xét trao giải, trong đó có 3 giải A; 10 giải B; 15 giải C; 16 giải Khuyến khích và 2 giải cho tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (tác phẩm phát thanh); về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tác phẩm truyền hình)./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực