Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm, 27/06/2024 20:10
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 27/6/2024, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đại diện Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, định hướng, chiến lược, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các thành viên trong Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trao đổi, thảo luận.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, định hướng lớn về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhiều văn bản quan trọng của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được tham mưu ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được quan tâm, chú trọng hơn, nhất là công tác điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, quy hoạch các loại tài nguyên được quan tâm đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện với chủ trương xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái được quan tâm thực hiện hiệu quả; thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai chủ động, tích cực; công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phòng, chống thiên tai được quan tâm đầu tư, hiện đại hoá.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội XIII đã đạt và vượt, như tỉ lệ dân số đô thị được cung cấp nước hợp vệ sinh năm 2022 là 96,2% (so với chỉ tiêu đến năm 2025 là 95-100%); tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt khoảng 96% (so với chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 90%); tỉ lệ che phủ rừng năm 2023 đạt 42,02% (so với chỉ tiêu đến năm 2025 là 42%); ...

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số vấn đề đặt ra về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,… mà Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Đoàn công tác đã ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực