Dự Hội nghị có đại điện lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể chính quyền các tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ; đại diện Bộ Tư lệnh Hải Quân; Nhà máy X55 Hải quân; cùng các đơn vị trực thuộc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2019, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại 3 địa phương, đơn vị quan tâm, chủ động triển khai khá toàn diện, truyền tải được định hướng, quan điểm, cách xử lý của Đảng và Nhà nước ta trước những diễn biến phức tạp về tranh chấp trên Biển Đông, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định quyền, chủ quyền trên các vùng biển, đảo Việt Nam, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp cần tăng cường tổ chức các buổi thông tin tuyên truyền, trao đổi báo cáo viên; tổ chức các chuyến đi tìm hiểu thực tế đến các vùng biển, đảo của Tổ quốc nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, cơ quan báo chí... góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, tạo sức thuyết phục cao. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị cần đặc biệt quan tâm tới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp ủy cơ sở trong quá trình lãnh đạo thực hiện, đòi hỏi cấp ủy phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với nước ta trong thế kỷ XXI, trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí; văn hóa, nghệ thuật; thể dục thể thao... cần đặt đúng thời điểm thích hợp, nhằm giúp gia tăng hiệu quả tuyên truyền.

 Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Hải quân đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tại các tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, trong đó, Ban Tuyên giáo cần đóng vai trò hạt nhân, là trung tâm phối hợp với Nhà máy X55 Hải quân tiến hành thực hiện hiệu quả các nội dung theo chương trình do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân đã ký kết với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và Thành ủy Cần Thơ. Các hoạt động liên quan cần gắn lộ trình và thời gian thích hợp, trong đó lưu ý gắn công tác tuyên truyền biển, đảo với công tác tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 với 04 nhiệm vụ chính và 06 nội dung phối hợp cơ bản theo phương châm “chặt chẽ, chu đáo, thiết thực, khả thi, an toàn tuyệt đối”./.

Tin, ảnh: Quang Chiến