Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH gửi công văn đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố... thông báo về việc không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Ngành LĐ-TB&XH (28/8/1945 – 28/8/2019).

Chủ trương này được Bộ LĐ-TB&XH thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhân dịp này, Bộ LĐ-TB&XH cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí đối với công tác của Bộ, Ngành LĐ-TB&XH trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, phối hợp công tác trong thời gian tới./. 

MD