Các học viên được nghiên cứu, học tập 06 chuyên đề gồm: Tổng quan về môi trường, ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường; công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh – định hướng công tác truyền thông trong thời gian tới; Biến đổi khí hậu (BĐKH), kịch bản BĐKH và những tác động của BĐKH đến đời sống xã hội ở nước ta hiện nay – định hướng giải pháp ứng phó, thích ứng với BĐKH; những nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm thích ứng với BĐKH ở nước ta hiện nay; một số vấn đề về công tác truyền thông BVMT ở nước ta hiện nay; một số kinh nghiệm viết tin, bài và thực hiện phóng sự truyền hình về BVMT, ứng phó BĐKH. Ngoài ra, các học viên còn được xem kết quả cuộc thi tuyên truyền về BVMT năm 2018 và thực hành viết tin, bài phản ánh về công tác BVMT, ứng phó BĐKH của cơ quan, đơn vị.

 

Quang cảnh lớp tập huấn. 


Những kiến thức tại lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên truyền thông giáo dục ý thức BVMT, chủ động ứng phó BĐKH; thống nhất nội dung, phương pháp đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục ý thức BVMT, chủ động ứng phó BĐKH trong quân đội thời kỳ hội nhập quốc tế./.

Tin, ảnh: Lưu Quang Đức