Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản (3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017) chiếm 68,8% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Trung Quốc (62,6%), Hàn Quốc (16,6%), Đức (16,5%), Hoa Kỳ (16%), Úc (14,2%), Canada (9,9%) và Hà Lan (9,5%).

Trong khi đó, ước giá trị nhập khẩu tháng 4/2017 đạt 169 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm 2017 đạt 688 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 3 tháng đầu năm 2017, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của các thị trường nhập khẩu chính đều tăng, ngoại trừ thị trường Thái Lan.

M.P