Sáng 22/5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã chính thức thử nghiệm Trung tâm điều hành tích hợp.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HNV)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đánh giá cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ; đặc biệt là những việc tham mưu của Bộ trong xây dựng thể chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đổi mới sáng tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp rất hữu ích; cung cấp thông tin tình hình thực tế và tăng tính minh bạch, công khai…

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, việc thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

Xây dựng Trung tâm điều hành tích hợp

Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp chiến lược quan trọng của Chính phủ, Bộ KH&ĐT luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, xác định CNTT là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trên cơ sở các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ và triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng, các ứng dụng số đã sử dụng trên hầu hết các hoạt động nghiệp vụ kế hoạch đầu tư, thống kê. Các hệ thống ứng dụng, các ứng dụng số đang trở thành mạch máu không thể thiếu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: Đầu tư công, đăng ký kinh doanh, đấu thầu qua mạng, đầu tư nước ngoài, giám sát đầu tư, thông tin thống kê... cùng các nhiệm vụ quản lý nội bộ.

Đặc biệt trong năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra định hướng mang tính tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin thể hiện tại Thông báo số 70 ngày 22/8/2019. Theo đó, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ phải coi việc xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành của Bộ là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng hàng đầu trong hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ đã khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm điều hành tích hợp, với quyết tâm tạo sự đột phá trong công tác phân tích, hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu trong đổi mới quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

leftcenterrightdel
Trình chiếu hình ảnh các thông tin do Trung tâm tổng hợp tại buổi lễ. (Ảnh: HNV) 

Góp phần nâng cao tính minh bạch

Báo cáo về Trung tâm này, ông Nguyễn Như Sơn, Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh,  Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

Thêm vào đó, hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Bộ với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

Ngoài ra, hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ .

Đồng thời, Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra quyết định kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp.

Hiện tại, Trung tâm đang tiếp tục thực hiện việc tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng như: Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống chấm công, nhận diện khuôn mặt tích hợp; hệ thống hội nghị truyền hình; hệ thống họp thông minh; hệ thống phân tích thông tin từ nhiều nguồn trên mạng internet,…

Bên cạnh đó, thực hiện tích hợp các số liệu kinh tế - xã hội phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích của cơ quan quản lý. Các số liệu thời gian thực (real time) đã góp phần giúp công tác phân tích, đánh giá, điều hành công việc hàng ngày của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ chính xác, kịp thời....

Lê Anh